site
		stats

איך לחפש מצבות במאגר הנתונים שלנו

במהלך הפרוייקט תלמידים, מורים ובוגרים מבית ספר רעות בירושלים מתעדים בתי קברות יהודיים בפולין.

באתר הזה תוכלו לחפש מצבות במאגר הנתונים שלנו.

את המצבות באתר מספרנו לפי המיקום שלהן בבית הקברות. המספר של כל מצבה מחולק לארבע ספרות:

לדוגמה, אם המספר של מצבה הוא 10412 משמעות הדבר היא שהיא נמצאת בחלקה 10, שורה 4, ושהיא המצבה ה-12 בשורה.

ספירת המצבות בשורה נעשית תמיד משמאל לימין כשקוראים את המצבה, וכוללת מצבות שבורות או לא קריאות שלא מתועדות במאגר.

את מספרי המצבות כתבנו על המצבות עצמן. בנוסף, האתר כולל מפות של בתי הקברות, שעשויות להקל את ההתמצאות בהם. תרגישו נוח לצור קשר אתנו כדי לברר את המיקום לפני נסיעתכם.

במקומות רבים, מצבה לא הייתה ממש בתוך השורה, ולכן היא קיבלה מספר עם נקודה עשרונית. למשל, 1213.1 היא ליד 1213.

בעת חיפוש מצבות במאגר, לא כדאי להסתמך על שם המשפחה, כי ברוב המצבות חסר שם המשפחה. מומלץ לחפש לפי שמות פרטיים.

בכל דפי האתר מופיעות הוראות, שמטרתן לעזור בשימוש באתר. אנחנו מקווים שהשימוש באתר יהיה פשוט ונוח.