site
		stats

חלקה 11 / שורה 9

לחצו על שם כדי לראות את פרטי המצבה המלאים.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
11901 מרים (Miriam) נחמן אהרן רוזן (Nachman Aharon Rosen) דוב בער (Dov Ber) האראוויץ (Horowitz)
11902 דוב בער (Dov Ber) ישראל יצחק (Yisrael Yitzchak) מרים לבית רוזן (Miriam nee Rosen) האראוויץ (Horowitz)
11903 מאיר קלמן (Meir Kalman) דב זאנוויל (Dov Zogvil) חיה שרה לבית פרידמן (Chaya Sara Friedman) קאמינסקי (Kaminsky)
11904 יהושע דוד (Yehoshua David) דב (Dov) דאסיה דורותה לבית שאנצער דאווידאוויץ (Davidowitz)
11905 חיה שרה (Chaya Sara) חיים צבי פרידמן (Chaim Tzvi Friedman) מאיר קלמן (Meir Kalman) קאמינסקי (Kaminsky)
11905 מרים (Miriam) מאיר קלמן קאמינסקי (Meir Kalman Kaminsky) שלום (Shalom) מאואר (Mauer)
11906 שמואל (Shmuel) יוסף (Yosef) ביילא לבית חסקיאל (Beila Cheskiel) רייך (Rajch)
11906.1 יחיאל (Yechiel) יהודא ליב (Yehuda Leib) שיינוועקסלער (ScheinWeksler)
11908 שלמה חיים (Shlomo Chaim) אליעזר (Eliezer) שיינדל לבית צימרמן (Sheindel Cymerman) לעזעראוויטץ (Lezerowitz)
11909 יוסף (Yosef) אליהו (Eliyahu) אסתר לבית לערנער (Esther Lerer) רייך (Rajch)
11910 פנחס (Pinchas) משה הלוי (Moshe Halevi) ינטל לבית יעלין (Yentel nee Jelen) [אוויעצקא] ([Owieczk])
11911 יהודא ליבוש (Yehuda Leibush) יחיאל מיכל (Yechiel Michel) רבקה לבית צימבער (Rivka Tzimber) שווארצבוים (Szwarcbaum)
11912 אלעזר (Elazar) ישעיה (Yishayahu) גיטלה לבית גואנסקי (Gitel Gewansky) עהרליך (Ehrlich)
11913 בירך ברוך (Baruch Birich) משה (Moshe) מאשה לבית ליכטר (Masha Lichter) רייבער (Reiber)
11914 יצחק (Yitzchak) דוב בער (Dov Ber) שווארץ (Schwartz)
11915 יונתן (Jonathan) מאיר דוב (Meir Dov) [קראקאווסקי] ([Krakowski])
11916 שמשון (Shimshon) צבי הירש (Tzvi Hirsch) ביילה לבית יארזומבעק (Beila Yarzombek) קראשקאווסקי (Krashkovsky)
11917 חיים שלמה (Chaim Shlomo) יוסף יששכר (Yosef Yissachar) שרה לבית הורוביץ (Sara nee Horowicz ) ראזענשטיין (Rosenshtein)
11918 יצחק יוסף (Yitzchak Yosef) משה דוד הכהן (Moshe David Hacohen) קלערעל לבית לוקסמבורג (Klerl nee Luksenberg) קאלין (Kalin)
11920 מנחם מענדל (Menachem Mendel) פרלה לבית בערקאוויטץ (Perla nee Berkowitz) זאלצמאן (Zalcman)
11921 משה (Moshe) אברהם (Abram) מרים לבית ראזענצוואיג (Miriam nee Rozencwajg) דיקערמאן (Dyckerman)
11922 שלמה (Shlomo) יצחק (Yitzchak) עטלה לבית אקלאדעק (Etla nee Okladek) גראסבערג (Grosberg)
11923 יוסף (Yosef)
11924 יצחק (Yitzchak) יעקב (Yaakov) אודלה לבית זלינגר (Udel Zelinger) חלאפיצקי (Chlopitzky)
11925 יששכר דוב (Yissachar Dov) חיים מרדכי (Chaim Mordechai) לאה לבית גרייצר (Lea Greitzer) אוויעצקי (Owieczki)
11926 מאיר דוב (Meir Dov) יהודא (Yehuda) קראקאווסקי (Krakowski)
11927 ישעיה ליבוש (Yishayahu Leibush) אפרים (Efraim) פריידלה דבורה לבית צימבערקנאפף (Frajdla Dwora nee Cymberknopf) גליקסמאן (Gliksman)
11928 זיסקינד (Zyskind ) צבי (Tzvi) הנדלה לבית שטאייער (Hendla nee Sztajer ) זיידמאן (Zajdman)
11928.1 נחום (Nachum)
11928.2 יהודא ליב (Yehuda Leib) אהרן (Aharon) חנה לבית דיקרמן (Chana Dyckerman) קליינמאן (Kleinman)
11929 מרדכי (Mordechai)
11930 יצחק [ישראל] (Yitzchak [Israel]) (Bajla Hadsa nee Szyf) באראן (Baran [Baron])
11931 אפריים (Efraim) שלמה (Shlomo)
11932 משה יחיאל (Moshe Yechiel)
11933 אליקים (Elyakim) יהודא ליבול (Yehuda Leibel)
11935 [וולף זאב] ([Wolf Zeev]) שמואל (Shmuel) [הינדה לבית קליינבערג] ([Hinda nee Klajnberg]) מיסקע (Miska)
11936 אסתר (Esther) מרדכי דיאמענט (Mordechai Diamant) מרדכי (Mordechai) גרילאק (Grylak)
11937 רויזא (Roiza) אפריים פישל גראסמאן (Efraim Fishel Grossman) אפרים (Efraim) גאנשעראוויטץ (Gonsherowitz)
11938 מרים (Miriam) חיים (Chaim) שאול הכהן (Shaul Hacohen) קליין (Klein)
11939 דאברע (Dobra) יוסף (Yosef) חנוך (Chanoch) זועלאנסקי (Zuelonsky)
11939.1 רחל (Rachel) דב בערל (Dov Berel) פסח (Pesach) וואליצקי (Wolicki)
11939.2 דבורה (Devora) אהרן (Aharon) ישראל (Yisrael) איבעשיטץ (Ibeshitz)
11940 יוטה (Yuta) אפריים (Efraim)
11941 אסתר (Esther) אריה לייב יעדוואב (Aryeh Leib Yedwab) משה הכהן (Moshe Hacohen) שטייער (Sztajer)
11942 שפרה (Shifra) אברהם אלעשנער (Avraham Oleschner) שרגא פייוויל [וולף] (Shraga Feivel [Wolf]) שייקאוויטץ (Scheikowitz)
11943 פעסה (Pesa) מנחם מאיר שוורצבאום (Menachem Meir Szwarcbaum) ישעיה שלמה (Yishayahu Shlomo) קרימאן (Krieman)
11944 [רוזה צביה] (Roza Cywia ) לבית שלאמקאוויטץ (nee Schlomkowitz) יהודא (לייב) [אהרון] (Yehuda (Leib) [Aron]) גליקק (Glick)
11945 הענדיל (Hendil) משה חיים (Moshe Chaim) משה מרדכי (Moshe Mordechai) זלאטניק (Zlotnik)
11945.1 פעריל (Perel) דוד (David) יהודה ליבוש (Yehuda Leibush) בראם (Bromm)
11946 צירל (Tzirel) מרדכי (Mordechai) זאב וואלף (Zeev Wolf) זיידמאן (Zajdman)
11946.1 חיה (Chaya) חיים (Chaim) בוימגארטען (Baumgarten)
11946.2 נאכע (Nache) טוביה הכהן (Tuvya Hacohen) יצחק אליעזר (Yitzchak Eliezer)
11947 חנה (Chana) יהודה לייב לעווקאוויטץ (Yehuda Leib Lewkowicz) ישראל (Yisrael) העלפגאטט (Helfgott)
11947.1 ראכיל (Rachel) אריה ליב פוליטנסקי (Aryeh Leib Politanski) ישעיה אשר (Yishayahu Asher) קאזלאווסקי (Kozlowski)
11948 חנה (Chana) דוב הלוי גאלדשטיינער (Dov Halevi Goldshteiner) משה (Moshe) זיסער (ZIsser)
11948.1 חנה (Chana) יעקב (Yaakov) זכריה הלוי (Zecharia Halevi) האכערמאן (Hocherman)
11949 פרומעט (Frumet)
11949.1 שרה (Sara) מאיר שייביץ (Meir Szyjewicz) זאב וואלף (Zeev Wolf) שטאטלער (Sztatler)
11950 אדיל (Edil) משה שטיינהארט (Moshe Schteinhart) דוב בעריש (Dov Berish) שעלצער (Scheltzer)
11950.1 לאה (Lea) משה בראניאטאווסקי (Moshe Broniatowski) משה (Moshe) שלעזינגער (Schlesinger)
11951 מרים דינה (Miriam Dina) שלמה זילבערבערג (Shlomo Zilberberg) געציל (Getzel) איידלס (Eidels)
11951.1 שרה רבקה (Sara Rivka) משה דוד גולדפינגער (Moshe David Goldfinger) משה שמואל אלטר (Moshe Shmuel Alter) יאראנאווסקי (Jaronowski)
11952 קריינדיל (Kreindil) מאיר לעווקאוויטץ (Meir Lewkowicz) צבי (Tzvi) וואלהענדלער (Wolhendler)
11952.2 דאונפער (Downfer)
11953 שרה (Sara) משה הכהן (Moshe Hacohen) אהרן (Aharon)