site
		stats

חלקה 14a / שורה 9D

לחצו על שם כדי לראות את פרטי המצבה המלאים.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
149D01 יצחק משה (Yitzchak Moshe) נתן דוד (Noson David) וולטפרייד ? (Waltfreid ?)
149D02 חיים אברהם אבא (Chaim Avraham Abba) משה (Moshe) פרלה שפרה לבית פרנק (Perel Shifra Frank) קויפמאן (Kaufman)
149D04 אברהם (Avraham) זאב הלוי (Zeev Halevi) שרה רבקה לבית שפילבערג (Sara Rivka Schpielberg) לאנדויא (Landau)
149D05 חיים זאב (Chaim Zeev) ישעיהו (Yishayahu) רבקה לבית קליימן רייזמאן (Rajzman)
149D07 יצחק מנחם מנלי (Yitzchak Menachem Menli) דוד (David) לאה לבית ווינבערג (Lea Weinberg) בינענטאהל (Bienenthal)
149D08 יוסף (Yosef) משה (Moshe) ניימאן (Neiman)
149D10 יעקב (Yaakov) יחיאל מאיר (Yechiel Meir) יאקובאוויטץ (Yakobowitz)
149D12 משה (Moshe) שמשון יששכר (Shimshon Yissachar) אסתר (Esther) בערמאן (Berman)
149D13 אברהם אלכסנדר (son of) זימיל (Zimil) זיידמאן (Zeidman)
149D14 שמעון צבי (Shimon Tzvi) קליין (Klein)
149D16 יצחק אייזיק (Yitzchak Isaac) מרדכי (Mordechai) טובה לבית פנקובסקי ? (Tova Penkovsky ?) ברוין (Braun)
149D17 יהושע (Yehoshua) שמאי יעקב (Shamai Yaakov) דבורה לבית מיכלסקי (Devora Michelsky) סטאביעצקי (Stavietzky)
149D19 שמואל אליעזר (Shmuel Eliezer) עקיבא (Akiva) זלדה לבית שטיבל (Zelda Schtiebel) גאלדבערג (Goldberg)
149D21 שמעון יוסף (Shimon Yosef) יצחק מנחם (Yitzchak Menachem) (Miriam) זאלצבערג (Zaltzberg)
149D21 מרים (Miriam) שמעון יוסף (Shimon Yosef) זאלצבערג (Zaltzberg)
149D21 מאדזיה (Madzia) שמעון יוסף (Shimon Yosef) זאלצבערג (Zaltzberg)
149D23 נתן (Noson) אברהם (Avraham) קיילה לבית קורנבערג (Keila Kornberg) גאלדבערג (Goldberg)
149D24 יחיאל אברהם (Yechiel Avraham) נח (Noach) קורלאנד (Korland)
149D26 יצחק מאיר (Yitzchak Meir) יהודא ליביש (Yehuda Leibish) רודה (Ruda) פוקס (Fuchs)
149D27 הירש וואלף (Hirsch Wolf) מיכאל (Michael) שיינדל לבית פרעיימאווער (Sheindel Feiermauer) אופנער (Ufner)
149D28 מרדכי (Mordechai) יונה ? (Yona ?) שרה לבית שטל (Sara Shtahl) איזראעלאוויטץ (Israelowitz)
149D30 צבי הירש (Tzvi Hirsch) יעקב גרונם ? (Yaakov Gronim ?) ל ? (L ?)
149D33 צבי יהודא (Tzvi Yehuda) יצחק מאיר (Yitzchak Meir) מאשה לבית וייסבערג (Masha Weisberg) שעראצקי (Schertzky)
149D35 שמואל דוד (Shmuel David) זאב יעקב (Zeev Yaakov) חיה אסתר בוגאיסקי (Chaya Esther Bogeisky) שווארצבוים (Schwartzbaum)
149D36 צבי הארצקע (Tzvi Hertzka) אברהם יצחק (Avraham Yitzchak) גאלטשטייין (Goltshtein)
149D37 זאב אהרן (Zeev Aharon) יעקב שמואל (Yaakov Shmuel) דינה לבית רזעזאק (Dina Rzezak) ווינגארטען (Wiengarten)
149D38 צבי דוד (Tzvi David) נפתלי הכהן (Naftali Hacohen) יאקאבאוויטץ (Yakobowitz)
149D40 שרה ציפרה (Sara Tzipora) נטע הכהן (Neta Hacohen) ישראל יצחק (Yisrael Yitzchak) שלעזינגער (Schlesinger)
149D42 גאלדא מינדל (Golda Mindel) חנוך שוב (Chanoch Shov) פינחס (Pinchas) ליבערמאן (Lieberman)
149D43 פעסא (Pesa) צבי פיינמעסער (Tzvi Feinmesser) חיים יחיאל (Chaim Yechiel) וויסמאן (Wiessman)
149D44 מייטע (Meita) ישראל לבקוביץ (Yisrael Levkowitz) יעקב (Yaakov) בארוך (Baruch)
149D45 שרה (Sara) צבי ברוקמאן (Tzvi Brockman) אברהם (Avraham) גראנעק (Granek)
149D46 חיה שרה (Chaya Sara) ירחמיאל גאלד (Yerachmiel Gold) יצחק העניך (Yitzchak Henech) וויינבערג (Weinberg)
149D47 פרימעט (Frimet) משה (Moshe) יצחק הכהן (Yitzchak Hacohen) כץ (Katz)
149D48 חנה ליבא (Chana Liba) מרדכי (Mordechai) יעקב (Yaakov) יארקעוויטץ (Yarkewitz)
149D50 פרימעט (Frimet) יצחק אשער (Yitzchak Asher) דוד שוב (David Shov) ברגמן (Berman)
149D51 רחל לאה (Rachel Lea) אברהם מאיר (Avraham Meir) שמואל יוסף (Shmuel Yosef) פוקאטש (Pokatch)
149D53 מרים פעריל (Miriam Perel) משה יהושע (Moshe Yehoshua) ישעיהו (Yishayahu) גליקסמאן (Glicksman)
149D54 רחל לאה (Rachel Lea) משה (Moshe) יוסף הלוי (Yosef Halevi) ראטענשטיין (Rottenshtein)
149D55 פריידל (Freidel) משה שלמה (Moshe Shlomo) יעקב (Yaakov) וועקסלער (Wexler)
149D56 פרומעט (Frumet) דוב בעריל (Dov Berel) מרדכי דוד (Mordechai David) גראנעק (Granek)
149D57 אסתר לאה (Esther Lea) משה זאב טראובה (Moshe Zeev Trauba) יוסף שלמה (Yosef Shlomo) פאנקאווסקי (Pankovsky)
149D59 בלימא (Blima)
149D60 קלעריל (Klerel) שמעיה הלוי לוקסנברג (Shemaya Halevi Luxenberg) יוסף הכהן (Yosef Hacohen) קאלין (Kalin)
149D62 שפרה (Shifra) דוד (David) שמואל (Shmuel) גאטעסמאן (Gottesman)
149D63 בילא (Beila) מרדכי שלעזינגער טענענבוים? (Mordechai Schlesinger Tennenbaum) אהרן (Aharon) ווינטרויב (Weintraub)
149D64 חנה (Chana) יחיאל (Yechiel) יצחק הכהן (Yitzchak Hacohen) בראטט (Bratt)
149D65 מרים שיינדל (Miriam Sheindel) ישעיהו (Yishayahu) שמואל יוסף (Shmuel Yosef) אונגערזאהן (Ungerson)
149D66 גיטל (Gitel) אהרן זאב הכהן (Aharon Zeev Hacohen) אליהו (Eliyahu) האסקעל (Haskel)
149D67 מרים (Miriam) חנוך הענדיל לאנדא (Chanoch Hendel Landau) דוד שלמה (David Shlomo) שפארן (Schporn)
149D69 רויזא (Rojza) שמואל יאקובאוויטץ (Shmuel Yakobowitz) אברהם (Avraham) פייפער (Fajfer)
149D70 צירל בילא (Tzirel Beila) יצחק איטשא הכהן קאנטור (Yitzchak Itcha Hacohen Kantor) שלמה זלמן (Shlomo Zalman) פיינער (Feiner)
149D71 חוה (Chava) יעקב האופטמן (Yaakov Hauptman) שלום (Shalom) ווינער (Weiner)
149D72 הינדא (Hinda)
149D73 רבקה דבורה (Rivka Devora) זאב בערלינסקי (Zeev Berlinski) זאב אביגדר (Zeev Avigdor) ראזענטאהל (Rosenthal)
149D74 צירל (Tzirel) יעקב בוטניק (Yaakov Botnik) יהודה (Yehuda) טשאפניק (Tchopnik)
149D75 רחל (Rachel) משה (Moshe) משה בער (Moshe Ber) שליפקע (Shlifka)