site
		stats

חלקה 20 / שורה 0

לחצו על שם כדי לראות את פרטי המצבה המלאים.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
20001 יוסף (Yosef) שרה ביילה לבית פיינער (Sura Bajla nee Fajner) קרויזע (Krauza)
20002 גיטל (Gitel) חיים איזביצקי (Chaim Izbicki) סטאווסקי (Stawski)
20003
20005 נאכע (Nacha) לבית רוזנטאל (nee Rozental) חיים דוד (Chaim Dawid) ראזנצוויג (Rosenzweig)
20006 נחמה (Nechama) סטוביצקה מינץ (Stobiecki Minc)
20007 יצחק בערעק בעריש (Icek Berek Berish) שרה שיינדל לבית פוקס (Sura Szajndla nee Fuks) פרידמאן (Fridman)
20008 אלכסנדר זיסקינד (Alexander Ziskind) רוחלה מנישואים ראשונים מדנברג לבית דסאו (Ruchla primo voto Madenberg nee Desau) ראזענטאל (Rozental)
20009 ריבה (Riwa) לבית פיירמאן (nee Fajerman) ניסן זליג (Nisan Zelig) קאלקא (Kalka)
20010 יצחק (Yitzchak) מרדכי (Mordchai) חנה לבית שאיא (Hana nee Shaya) שאיא (Shaya)
20012 שמעון (שמואל ?) עקיבא (Shimon (Shmuel ?) Akiwa) חנה לבית סטשבסקה (Hana nee Staszewska) ראזענצווייג (Rosencwaig)
20013 נתן (Natan) לאה לבית אופנהיים (Laja nee Openchajm) געריכטער (Gerychter)
20014 דניאל (Daniel) יעקב יוסף (Jakob Yosef) בעהם (Bahm)
20015 ביילה (Bajla) לבית קולכורה (nee Kolchora) יצחק מנדל (Icek Mendel) וולאדאווסקי (Wlodowski)
20016 מאיר יחיאל (Majer Chil) חנה לבית ווין (Hana nee Win) הערשליקוביץ (Herszlikowicz)
20017
20019 ברנדלה (Brandla) לבית ריפשטיין (nee Rypshtajn) מרדכי חיים (Mordchai Chaim) עפראיים (Efraim)
20020 גיטל חנה (Gitel Chana) בערעק (Berek) בערלינער (Berliner)
20021 יצחק (Yitzchak) דבורה לאה לבית פרידמן (Dwojra Laja nee Frydman) וואסערמאן (Waserman)
20023 יוסף (Yosef) משה (Moshe) דבורה לבית זיידמן (Dwojra nee Zajdman) קראקאווסקי (Krakowski)
20024 מאיר לייב (MeIr Leib) הנדלה לבית קאהן (Hendla nee Kon) העלמאן (Helman)
20025 רחל לאה (Rachel Lea) צבי גולדבערג (Zvi Goldberg) דוד (Dawid) ווערנער (Werner)
20029 אברהם (Abraham) חנה לבית שעיה (Hana nee Szaja) גראבינער (Garbiner)
20030 ישראל (Israel) אליהו (Eliyahu) חיה שרה לבית מרקוביץ' (Chaja Sura nee Markowicz) ראזענבוים (Rosenbaum)
20031 יצחק אדווארד (Yitzchak Edward) אוגוסטה לבית פרנטקה (Augusta nee Prentka) קאהן (Kahn)
20032 בלימע (Blima) לבית קונרסקי (nee Konarska) אברהם (Abraham) גאלדשטיין (Goldshtien)
20035 יחיאל מאיר (Chil Majer) ביילה לבית פוזננסקי (Bajla nee Poznanski) לעווקאוויטץ (Lewkowicz)
20036 אברהם (Abraham) גיטלה לבית לובלינג (Gitla nee Lubling) הערצבערג (Hercberg)
20037 מיכל (Michal) יחזקאל (Yechezkel) סאמסאנואוויטש (Samsonowitz)
20038 מרדכי מרקוס (Mordchai Markus) רייזלה לבית רוס (Rajzla nee Russ) לעווקווויטש (Lewkowicz)
20039 צבי הירשל הערמאן (Zvi Herszel Herman) רוזליה לבית פאנקובסקי (Rozlia / Rozalia nee Pankowski) אימיך (Imich)
20040 דבורה דארא (Dworah Dara) אבא (Aba) שוכטער (Schuchter)
20044 בריינדל (Brajndel) לבית דיאמנט (nee Dymant) יוכל יחיאל (Jochel Yechiel) שטשעקאץ (Szczekacz)
20045 יהודה לייבוש (Yehuda Lieb) אסתר לבית פזרוביץ' (Ester nee Przerowicz) ריכטער (Rychter)
20046 מרדכי (Mordchai) אסתר לבית דומב (Ester nee Demb) טשעשניעווסקי (Tcheschnevsky)
20049 אליעזר ליאון (Leon) שמואל הירש (Shmuel Hirsh) קורטלה לבית כץ (Curtla nee Kac) קעניגסבערג (Kenigsberg)
20051 הענריק הרשליק (Hershlik Henryk) דורותה לבית רייכער (Dorota nee Rajcher) שטענצעל (Shtentzel)
20052 שרה (Sara) שמשון אורנשטיין (Shimson Orenshtein) נחום (Nachum) אש (Ash)
20053 יצחק הערש (Yitzchak Hirsh) חיה לבית פרוכטצווייג (Chaja nee Fruchtcwejg) מייטליס (Meitlis)
20056 שעיה שלמה (Szaja Shlomo) שרה לבית ברוקלבסקי (Sara nee Broclawska) נירענבערג (Nirenberg)
20062 זאב מאיר (Ze'ev Meir) צבי (Zvi) יאכעטה לבית ברמן (Jacheta nee Berman) געלדנער (Geldner)
20064 שרה (Sara) מאני (עמנואל ?) נייעוויעם (Manys (Emanuel ?) Niewiem) יצחק (Yitzchak) לעווקאוויטש (Lewkowicz)
20065 יצחק מאיר (Yitzchak Meir) רודה לבית גולדמן (Ruda nee Goldman) שלעזינגער (Schlesinger)
20067 משה (Moshe) שלמה זלמן (ShlomoZalman) קווינטע (Kwinta)
20068 שרה (Sara) קלמן ווערמוט (Kalman Wermut) יעקב (Yakub) בעהם (Behm)
20070 אברהם (Abraham) רוחלה לבית ווארשאבסקי (Ruchla nee Warszawska) גרונדמאן (Grundman)
20072 אברהם מאיר (Abraham Meir) משה (Moshe) פוקאטש (Pukacz)
20073 אברהם (Abraham) רוחלה לבית מנדלוביץ' (Ruchla nee Mendlowicz) טייכנער (Teichener)
20074 לאה (Lea) חיים סלאמניצקי (Chaim Slamnicki) וועקשטיין (Wekshtein)
20076 זיסער (זיגמונד) (Zyser (Zigmund)) הלנה לבית דנקוביץ (Helena nee Dankowicz) וויערזביצקי (Wierzbitzky)
20079 פעריל (Perel) לבית וואסרמן (nee Waserman) שמואל (Shmuel) קאפינסקי (Kopinsky)
20081 ישראל (Israel) אסתר רבקה לבית ברגמן (Estera Rywka nee Bergman) זילבערגלייט (Zilbergleit)
20082 חיה שרה (Chaja Sara) חיים מאקאווסקי (Chaim Makawski) ברוין (Braun)
20084 חיים (Chaim) רוחלה לבית קצ'פיצקה (Ruchla nee Krzepicka) וויספעלנער (Weissfelner)
20085 יוסף (Yosef) יחזקאל הכהן (Yechezkel HaKohen) גיטל לאה לבית פייגה (Gitla Laja nee Fajga) יארקאוויזנע (Jarkowizna)
20086 מיכאל (Michael) הנדלה לבית הורוביץ (Hendla nee Horowicz) ברם (Bram)
20089 משה אהרון (Moshe Aharon) חיה לבית גונזוואה (Chaja nee Gonzwa) פישמאן (Fishman)
20090 הענריק (Henryk) מרדכי (Mordchai) רוזה לבית איילנברג (Roza nee Ejlenberg) פרידע (Fryde)
20092 אסתר (Esther) לבית רוזנצוויג (Nee Rozencwajg) שלמה (Shlomo) מונהייט (Monhajt)
20093 אסתר לאה (Esther Lea) אברהם הירש וארמונט (Abram Hirsz Warmunt) משה (Moshe) טעננבאום (Tenenbaum)
20094 רייזל (Reizel) מנדל ניימאן (Mendel Najman) שמעון (Shimon) הערשליקוויטץ (Hershlikowitz)
20095 שמריהו (Shmaryahu) יהודה (Yehuda) כאיוטין (Chajutin)
20096 בולסלאב (Boleslaw) אדוארד (Edward) הלנה לבית כהן (Helena nee Cohn) קאהן / קון (Kahn / Kon)
20097 צירל (Cyrla) שמעון הורוביץ (Szymon Horowic) אליעזר לייזר צינה (Eliezer Lajzer Cyna) קארמיאל (Karmiol)
20098 איזידור (Isadore) עזריאל (Azriel) רבקה לבית הרץ (Rywka nee Herc) זיגמאן (Zigman)
20099 אברהם (Abraham) הרשליק (Herszlik) איידלה לבית וינטער (Ajdla nee Winter) הירשבערג (Hirshberg)