site
		stats

חלקה 20 / שורה 2

לחצו על שם כדי לראות את פרטי המצבה המלאים.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
20200 חנוך (Chanoch) משה (Moshe) פעפער (Feffer)
20201 יעקב קלמן קלונימוס (Jakob Kalma) יוסף (Yosef) ביילה לבית מארקוביץ (Bajla nee Markowicz) גרילאק (Grylak)
20202 משה לייב (Moshe Leib) אנשל (Anshel) חנה פריידה לבית טענצער (Hana Frajda nee Tencer) שומאכער (Schumacher)
20203 צבי הירש (Zvi Hersz) אלטר (Alter) רחל מרים לבית קרקובסקי (Ruchla Mirla nee Krakowska) ביבער (Biber)
20204 מנחם מנדעל (Menachem Mendek) חיים (Chaim) שיינדלה לבית רוזן (Szajndla nee Rozen) פלוצקער (Plocker)
20205 מרדכי (Mordchai) יצחק שמריהו (Yitzchak Shmaryahu) חנה לבית הוכערמאן (Hana nee Hocherman) עפעלבוים (Epelbaum)
20206 וולף (Wolf) ישראל (Israel) מלכה לבית אלטמאן (Malka nee Altman) שיינוועקסלער (Sheinwexler)
20207 חנה / חוה (Chawa / Chana) ברוך ליפסקי (Baruch Lipski) הערשליק צבי (Hershlik) וועקסלער (Weksler)
20208 יוסף (Yosef) יעקב (Jakob) שפרינצה לבית בעהם (Szprynca nee Bem) בעהם (Bem)
20209 שינדל'ה (Sheindel) יוסף קוז'ושניק (Yosef Kozushnik) מרדכי נחמיה (Mordchai Nechemia) קויפמאן (Kaufman)
20210 טובה (Towa) פייבעל רומאן (Fajwel Roman) מרדכי (Mordchai) זוזאווסקי (Zuzowski)
20211 יעקב מאיר (Jakub Meir) משה (Moshe) רבקה לבית סיצ'נער (Rywka nee Cychner) קויפמאן (Kaufman)
20212 אברהם זליג (Abraham Zelih) ישעיהו (Yishayahu) רייזלה לבית מונוביץ (Reizel nee Munowicz) רוג (Rug)
20213 יעקב (Jacob) מיכאל (Michal) ליבה לבית באום (Liba nee Baum) דונסקי (Dunski)
20214 משה (Moshe) מיכאל (Michal) הלנה לבית זאלצבערג (Helena nee Zlatzberg) בארנשטיין (Bornshtein)
20215 אשר אנשל (Asher Anshel) אברהם (Abrahan) איטה לבית קורלענד (Itta nee Kurland) באומבערג (Baumberg)
20216 יצחק (Yitzchak) שמואל (Shmuel) רחל לבית ווינטראוב (Rachela nee Waintraub) העפטלער (Heftler)
20217 יצחק (Yitzchak) יעקב (Jacob) שרה לבית געריכטער (Sara nee GeRychter) גאלדמאן (Goldman)
20218 צירל (Cyrla) ישעיהו שיף (Szaja Szyf) לעבעק אריה ? (Lewek) יאסקעל (Jaskel)
20219 שיפרה (Shifra) אליהו (Eliyahu) שמואל לייב (Shmuel Lieb) עפשטיין (Epshtein)
20220 שיינדל שבע (סאלא) (Sheindel Shewa (Sala)) יצחק מלך (Yitzchak Melech) זאמפער (Zomper)
20221 יוסף מאיר (Yosef Meir) יעקב (Jacob) בלימה לבית בארנשטיין (Blima nee Bornshtein) מושינסקי (Moshinsky)
20222 חנה (Hana) מאיר שייקאוויטץ (Meir Szajkowicz) וולף (Wolf) פרייערמאוער (Frajermauer)
20223 חנה פרימעט (Hana Frymet) יוסף ראפאפורט (Yosef Rapaport) יהודה (Juda) ראזענצוויג (Rozencwajg)
20224 שיינדל (Sheindel) מרדכי (Mordchai) אהרון (Aron) גאלדבערג (Goldberg)
20225 דוד יוסף (Dawid Yosef) מאיר (Meir) מלכה לבית מאיארטשיק (Malka nee Majerczyk) ציטטר (Cyter)
20226 שמואל נחום זיינוויל (Shmuel Nachum Zajwel) הרשליק צבי (Hershlik Zvi) פייגלה לבית קאופמאן (Fajgla nee Kaufman) בארזיקאווסקי (Borzykowski)
20227 אברהם (Abram) יוסף (Yosef) הלנה לבית שווארצבערג (Helena nee Szwarcberg) יאסקאוויטץ (Joskowicz)
20228 לודוויג לעבעק (Ludwik Lewek) אליעזר (Eliezer) הנדלה לבית ווארשאבסקא (Hendla nee Warszawska) לאנדסבערגער (Landsberger)
20229 משה מרדכי (Moshe Mordchai) חיים נחום (Chaim Nachum) סאלקא לבית זעלטמאן (Salka nee Zelten) גוטערמאן (Guterman)
20230 ישראל הירש (Israel Hersz) יהודה יעקב (Yehuda Jacob) גיטלה לבית בענצלוביץ (Gitla nee Benclowicz) כהן (Cohen (Kon))
20231 שמואל אליעזר (Shmuel Eliezer) חיים (Chaim) פייגלה לבית עלסטער (Fajgla nee Elster) פיינער (Fajner)
20232 אברהם יצחק (Abram Yitzchak) משה (Moshe) רבקה בינה לבית שיינהאפט (Rywka Bina nee Szajnhaft) קראקאוויאק (Krakowiak)
20233 רבקה (Rywka) חיים דוד ראזענצוויג (Chaim Dawid Rozencwajg) יצחק (Yitzchak) ווינריט (Weinreit)
20234 שרה סולה (Sara Sola) שמעון פרידמאן (Shimon Fridman) אברהם דוד (Abram Dawid) פראשקעוויטץ (Praszkiewicz)
20235 יצחק (Yitzchak) מאיר (Meir) רבקה לבית מארסאפ (Rywka nee Marsof) קאפלאן (Kaplan)
20236 הלנה (Helena) שמעון דאנרוביץ (Shymon Dankowicz) זיגמונד (Zygmunt) וויערזביצקא (Wierzbicka)
20237 מענדעל (Mendel) פנחס (Pinchas) פערלה לבית וואלפאוויטץ (Perla nee Wolfowicz) סעצעמסקי (Secemski)
20238 יוסף (Yosef) מוריס (Moris) הענרייטה לבית קרוק (Henrjetta nee Kruk) לעווינסון (Lewinson)
20239 פערלה (Perla) בערעק דב קוזלובסקי (Berek Dov Kozlowski) יוסף הירש (Yosef Hersh) מעססער (Messer)
20240 בנימין (Benjamin) בערעק דב (Berek Dov) לאה לבית רומאן (Lea nee Roman) ברודער (Bruder)
20241 שמחה ישכר (Symcha Isachar) משה (Moshe) פריידה לבית קורלענד (Frajda nee Kurland) שעהנפעלד (Shehnefeld)
20242 אברהם (Abram) חנוך (Chanoch) וואלבערג (Wolberg)
20243 חנה (Chana) ישעיהו ווילינגער (Yishayahu Willinger) שלמה (Shlomo) עפשטיין (Epshtein)
20244 שלמה מענדעל (Shlomo Mendel) דוד (Dawid) פערלה לבית בערקוביץ (Perla nee Berkowicz) גאטליב (Gotlib)
20245 חיים (Chaim) יעקב אהרון (Jakub Aron) בלוי / בלאו (Blau)
20246 רוזה נאכא (Roza Nacha) מענדעל הערשליקוביץ (Mendel Hershlikowicz) יחיאל יעקב (Yechiel Jakub) יעקובאוויטץ (Yakobowitz)
20247 מרים מירל (Miriam Mirel) יצחק יעקב (Yitzchak Jakub) ברנרד (Bernard) פאזנאנסקי (Poznanski)
20248 שלמה זלמן (Shlomo Zalman) פייבעל (Rywka Lea) רבקה לאה (Fajwel) רומאן (Roman)
20249 פערלה (Perla) דוד (David) דוד דב (David Dov) יאראנאווסקי (Jaronowski)
20250 ליבה (Liba) ישראל דוד ריינהערץ (Israel David Reinheritz) דב (Berek) זעריעקר (Zeryker)
20251 חוה רבקה (Chawa Rywka) שמשון שלמה (Simsia Shlomo) טוביה (Tuwia) עפשטיין (Epshtein)
20252 הערשליק צבי (Hershlik Zvi) מרדכי (Mordchai) פערלה שיפרה (Perla Shifra) קויפמאן (Kaufman)
20253 יצחק מאיר (Yitzchak Meir) מענדעל (Mendel) ביילה לבית קורנענץ (Bajla nee Kurnenc) בירענצווייג (Birencwajg)
20254 מרים (Miriam) גודל זילבערמאן (Godel) זינדעל (Zyndel) שלעזינגער (Zilbereman)
20255 משה (Moshe) יצחק אריה (Yitzchak Arye) אסתר לבית מונטאג (Esther nee Montag) קוזק (Kozak)
20256 גולדה (Golda) שמואל (Shmuel) פאטאשעוויץ (Potaszewicz)
20257 פרידא (Frajda) הערשליק בראט (Hershlik Brat) יעקב (Jakub) ענזעל (Enzel)
20258 פרימעט (Frymat) שמעון ועקסלער (Shimon Veksler) קירשענבוים (Kirschenbaum)
20259 איזידור (Isidor) יואכים (Joachim) חנה לבית הירש (Chana nee Hirsh) פרוינד (Froind / Frajnd)
20260 שלמה אהרון (Shlomo Aron) אברהם (Abram) שיינדל לבית ווראצלאבסקא (Sheindel nee Wroclawska) גערמאן (German)
20261 משה (Moshe) יהודה (Yehuda) פריידלה לבית מיענטקאווייץ (Frajdla nee Mientkiewich) דאווידאוויטץ (Davidowitz)
20262 אנדזיא נאצ'ה (Andzia Nacza) משה (Moshe) יעקב (Jakub) האכערמאן (Hocherman)
20263 בלימה (Blima) יצחק ראזענצוויג (Yitzchak Rozencwajg) משה (Moshe) ריינהערץ (Reinhertz)
20264 ערעלה צירלה (Erela / Cyrla) אברהם (Abram) וויס (Weiss)
20265 פייגלה / פליציה (Feigel / Felicia) לעבעק אריה (Lewek Arye) משה (Moshe) אנגל (Engel)
20266 דוד ישעיהו (Davis Yeshayahu) יעקב (Jakub) רחל לבית קראקאווסקי (Rachel nee Krakowski) האכערמאן (Hocherman)
20267 רבקה (Rywka) יוסף יצחק האפטקא (Yosef Yitzchak) בוגאייער (Bugayer)
20268 יצחק (Yitzchak) שלמה (Shlomo) מאשה לבית וויסבלאט (Masia nee Weissbard) פיליפאוויטץ (Filipowicz)
20269 צבי הירש (Zvi Hersz) אהרון (Aron) פרענקענבערג (Frenkenberg)
20270 הלנה (Helena) שלמה (Shlomo) שעיה (Szaja) אייזנער (Eiesner / Ajzner)
20271 שלומית (Salomea Salka) שמואל ווויטצען (Shmuel Weitcen) שמעון (Shimon) סניור (Senior)
20272 אהרון (Aron) אנשל (Enshel) חיה דבורה לבית בריל (Chaja Dvora nee Bryl) ווארשאווסקי (Warshawski)
20273 אבא אברהם (Aba Abram) אפרים (Efraim) רבקה (Rywka) גאטיינער (Gotajner)
20274 יצחק (Yitzchak) דניאל (Daniel) שיפרה לבית קון (Shifra nee Kon) בעהם (Bem)
20275 שלמה (Shlomo) קופל (Kopel) רייזל'ה לבית העפלער (Rajzla nee Heftler) דוימאן (Dauman)
20276 יצחק (Yitzchak) יוסף (Yosef) דבורה לבית בעסער (Dobra nee Beser) לעווקאוויטץ (Lewkowicz)
20277 שלמה (Shlomo) מאיר (Meir) חיה יענטעל לבית גרינבלאט (Chaja Jentla nee Grynblat) ליבערמאן (Liberman)
20278 קלרה לאה (Klara Lea) אליעזר בענעט (Eliezer Benet) מרדכי (Mordchai) גראדאן (Gradon)
20279 שמואל יהודה (Shmuel Yehuda) אברהם (Abram) פעסה לבית זעלבער (Pesa nee Zelber) מאקרויער (Mokrauer)
20280 ליאון (Leon) יונה (Yona) חנה לבית טענדלער (Chana/ Anna nee Tendler) וואלפאוויטץ (Wolfowicz)
20281 משה יצחק (Moshe Yitzchak) קאופמאן (Kaufman) גיטלה לבית געלקאפף (Gitla neeGelkopf) געלקאפף (Gelkopf)
20282 יואל דוד (Yoel David) אשר זעליג (Asher Zelig) ביילה גיטלה לבית בראווערמן (Bejla Gitla nee Brawerman) ביעגון (Biegun)
20283 חיים הירש (Chaim Hirsh) משה וולף (Moshe Wolf) רוזה לבית ביאליק (Roza nee Bialik) געלבער (Gelber)
20284 קיילע (Kajla) אלכסנדר זיסער (Aleksander Zyser) שלמה (Shlomo) געווירצמאן (Gewercman)
20285 משה (Moshe) יעקב (Jakub) פערלה לבית סערצאז (Perla nee Sercarz) שטענצעל (Sztencel)
20286 יהודה לייב (Yehuda Leib) יעקב (Jakub) בלימה שיינדל לבית קאופמן (Blima Sheindel nee Kaufman) פרידריך (Friedrich)
20287 גולדה (Golda) לייב ויינער (Leib Winer) וולף (Wolf) קאפינסקי (Kopinsky)
20288 משה (Moshe) חיים (Chaim) רגינה לבית ניימאן (Regina nee Najman) פרענקעל (Frenkel)
20289 יהושע ישראל (Yehoshua Israel) אליעזר (Eliezer) זעלינגער (Zelinger)
20290 דבורה בריינדל (Dvora Briendel) וולף זעלווער (Wolf Zelwer) ניסן / ניסים (Nisan / Nisim) ראזענצוויג (Rozencwajg)
20291 שמואל יעקב (Shmuel Jacub) פייבעל (Fajwel) פרימעט לבית גיטלער (Frymeta nee Gitler) קורא שייקאוויטץ (Kura Szajkowicz)
20292 פרימעט (Frymet) מאיר גארנצ'ארסקי (Meir Garncarcki) גרשון (Gershon) שווארצבוים (Szwarcbaum)
20293 פנחס זאב (Pinchas Zeev) מאיר (Meir) פעסלה מאשה לבית רוזיעוויטץ (Pesla Masha nee Ruziewicz) קאפלאן (Kaplan)
20294 מרדכי יוסף (Mordchai Yosef) יחיאל אליעזר (Yechiel Eliezer) אסתר רבקה לבית שמידט (Rywka nee Shmidt) אלטמאן (Altman)
20295 הרשליק (Hershel) אברהם (Abram) איידלה לבית קרומולובסקי (Ajdla nee Kromolowski) סטאביעצקי (Stobiecki)
20296 בנימין (Binyamin) יעקב (Jakub) חיה לבית שטייער (Chaja nee Sztajer) קאזושניק (Kozushnik)
20297 רחל (Rachel) צבי אליעזר מיץ (Zvi Eliezer Mic) שמואל אליעזר (Shmuel Eliezer) גאלסטער (Galster)
20298 אסתר לאה (Esther Lea) זליג מיארטשיק (Zelig Majerczyk) כתריאל (Katriel) שמאלעוויטץ (Schmuelewitz)
20299 שרה שיינדל (Sara Sheindel) מיכאל קאנטערוביץ (Michal Kantorowicz) זיסמן (Zysman) אראנאוויטץ (Aronowitz)