site
		stats

חלקה 20 / שורה 3

לחצו על שם כדי לראות את פרטי המצבה המלאים.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
20300 שמואל זינוויל (Shmuel Zanwel) יעקב (Jakub) אודלה לבית לאריש (Udla nee Larysz) שוויעדרסקי (Swiderski)
20301 אברהם (Abram) יצחק (Yitzchak) ליבה (Liba) דזיאלאווסקי (Dzialowski)
20302 פעסה (Pesa) הנייק מאקאווסקי (Henek / Henik Makowski) לייבוש (Lejbus) גרילאק (Grylak)
20303 אברהם (Abram) שלמה (Shlomo) נאכה לבית זאקס (Nacha nee Zaks) האמבורגער (Hamburger)
20304 חיים (Chaim) דב (Bov Berek) ביילה פרימעט לבית גולדפון (Bajla Frymeta nee Goldfun) גרינבוים (Grynbaum)
20305 גיטל לאה (Gitel Lea) לייבוש עפשטיין (Lejbus Epshtein) אבא (Aba) ברעסלער (Bresler)
20306 מרגלית (Margalit) זאב וולף סטאראזום (Zeev Wolf Storazom) יוסף (Yosef) אוויעטשקא (Owieczko)
20307 חנה (Anna) מאיר הירש (Meir Hirsh) איזידור (Izydor) פרוינד (Froind / Frajnd)
20308 אסתר (Esther) אברהם אונגליק (Abram Unglik) מענדעל לייב (Mendel Leib) ראטבארד (Rotbart)
20309 מנחם מענדעל (Menachem Mendel) רייכער (Rajcher)
20310 משה (Moshe) מענדעל (Mendel) מינדלה לבית ראטנער (Mindla nee Rotner) שטשופאק (Tchopak)
20311 זאב (Zeev Wolf) יעקב (Jakub) שרה לבית ענזעל (Sara nee Enzel) ווינמאן (Wajnman)
20312 חוה (Chava Ewa) כתריאל מרדכי גולדנראט (Katriel Mordchai Goldenrat) חנוך (Henoch) פאראסול (Parasol)
20313 העניק (Heniek) לאפידות (Lapides)
20314 דבורה (Dvora) יצחק וויסבארד (Yitzchak Weissbard) משה (Moshe) יאקובאוויטץ (Yakobowitz)
20315 אסתר פייגלה (Esther Feigel) חיים פראנק (Chaim Frank) מרדכי (Mordchai) הירשבערג (Hirshberg)
20316 שבע (Sheva) מרדכי גאסירוביץ (Mordchai Gasiorowicz) ראובן (Rubin) קאזושניק (Kozushnik)
20317 יהודה מנחם הכהן (לייבוש מענעלא ) (Yehuda Manachem HaCohen (Leibush Manela)) ישראל דב (Israel Dov) חנה ליבה (Hana Liba) בזעשאצקי (Brzoski)
20318 יחיאל מאיר (Yechiel Meir) יצחק (Yitzchak) ציפורה לבית בראט (Cypra nee Brat) ריכטיגער (Richtiger)
20319 חיה שרה (Chaja Sara) יעקב יאסקאוויטץ (Jakub Joskowicz) הילל (Hilel) קראקאווסקי (Krakowski)
20320 מרדכי אשר (אנשיל) (Mordchai Asher (Anshel)) אליעזר (Eliezer) הנדלה פייגה לבית פישל (Hendla Fajga nee Fiszel) ווארשאווסקי (Warshawski)
20321 איידלה (Ajdla) יהודה לייב קרומובסקי (Yehuda Leib Kromowski) צבי הרשליק (Zvi Hershlik) סטאביעצקי (Stobiecki)
20322 פייגלה (Feigel) דוד שומכער (David Shumacher) משה (Moshe) ווינבוים (Weinbaum)
20323 ישעיהו (Yishayahu) שלמה (Shlomo) נאכה רוזה לבית טראוב (Nacha Roza nee Traub) מיענטקאוויטש (Mietkiewicz)
20324 פייגלה (Feigel) משה טשסניעסקי (Moshe Trzesnieski) יוסף (Yosef) לאנצמאן (Lantzman)
20325 ראובן (Reuben) שלמה זלמן (ShlomoZalman) רוזליה לבית געלבער (Rozalia nee Gelber) פישמאן (Fishman)
20326 שמואל (Shmuel) יוסף דוד (Yosef Dawid) מאשה לבית קראוז (Masha nee Krauz) שיף (Schiff)
20327 שמשון (Shimshon) יוסף (Yosef) ערליך (Erlich)
20328 שרה בלימה (Sara Blima) יעקב ווינשטאק (Jakub Weinshtock) בייניש (Beinish) וואזניצע (Woznica)
20329 אדולף מאיר (אדם) (Adolf Meir (Adam)) צבי הערשליק (Zvi Hershlik) וואלבערג (Wolberg)
20330 חנה (Hana) ישראל טענצער (Israel Tencer) משה (Moshe) שומאכער (Schumacher)
20331 חוה מלכה (Chawa Malka) יצחק קופערבערג (Yitzchak Kuperberg) יהודה פנחס (Yehuda Pinchas) ניעזנאנאווסקי (Nieznanowska)
20332 יצחק מענדעל מאיר (Yitzchak Mendel Meir) חיים ישראל (Chaim Israel) רייזלה ביילה לבית קאלכאר (Rajzla Bajla Kalchor) וולאדאווסקי (Wlodowski)
20333 דבורה (Dwora) יצחק בריל (Yitzchak Bryl) הענדעל (Hendel) האכערמאן (Hocherman)
20334 לאה ליאונורה (Lea Leonora) ישעיהו שמעון אפפענהיים (Yeshayahu Shimon Oppenheim) נתן (Natan) געריכטער (Gerychter)
20335 חיים (Chaim) יצחק (Yitzchak) דזיאבא (Dziaba)
20336 אפרים פישל (Efraim Fishel) יהודה (Yehuda) רבקה לבית האמבורגער (Rywka nee Hamburger) ווידענפעלד (Weidenfeld)
20337 רבקה (Rywka) שלמה (Shlomo) פוקס (Fuks)
20338 שרה (Sara) קופל ניימאן (Kopel Najman) קלמן (Kalman) אדערבערג (Oderberg)
20339 יעקב (Jakub) מיכאל (Michaek) חנה לבית מושין (Hana nee Mushin) שווארצבוים (Szwarcbaum)
20340 שמעון (Shimon) מאיר יחיאל (Meir Yechiel) עטלה לבית בורנשטיין (Etla nee Berenshtein) הערשליקאוויטש (Herschlikowitz)
20341 הערשליק צבי (Hershlik Zvi) משה (Moshe) שאיא (Shaya)
20342 עלקא (Elka) שמואל (Shmuel) בארזיקאווסקי (Borzykowski)
20343 אדעל (Udel) ליטמן לאריש (Litman Larysz) זאנוויל שווידערסקי (Swiderski)
20344 יוסף שמעון (Yoaef Shimon) רבקה לבית פולוניעצקה (Rywka nee Poloniecka) קאבלינץ (Koblinc)
20345 אלחנן זרח (Elchanan Zerach) פייבל (Feivel) אסתר לבית אלסטר (Esther nee Elster) הערשליקוויטץ (Herszlikowicz)
20346 הלל יחיאל הענריק (Hilel Yechiel Henryk) יעקב (Jakub) גוסטאבה לבית היימאן (Gustawa nee Heiman) קאניגסבערג (Kenigsberg)
20347 מענדל (Mendel) יצחק (Yitzchak) מרגלית בענצעלוביץ (Margalit nee Benclowicz) ראזנבערג (Rosenberg)
20348 חנה (Hana Hanka) אברהם (Abrahan) שטייער (Sztajer)
20349 יוסף (Yosef) יצחק (Yitzchak) אדעלה לבית האמבורגער (Adela nee Hamburger) האראוויטץ (Horowicz)
20350 יצחק (Yitzchak) שמחה (Symcha) אסתר לבית גרילאק (Esther nee Grylak) לוקסנבערג (Luksenberg)
20351 משה (Moshe) יעקב (Jakub) פלאט (Flat)
20352 יטא (Yetta) קלמן בערגמאן (Kalman Bergman) מנדל (Mendel) רייכער (Rajcher)
20353 שלמה געצעל (Shlomo Gecel) הרשליק צבי (Hershlink Zvi) רוזה לבית גאלדבערג (Roza nee Goldberg) לעווענהאף (Lewenhof)
20354 זינדעל (Zendel) יעקב (Jakub) שפרינצה לבית קאופמאן (Szprynca nee Kaufman) ביבער (Biber)
20355 פנחס (Pinchas) שלמה (Shlomo) חנה לבית פיטל (Hana nee Pytel) קאניעצפעלער (Koniecpoler)
20356 שלמה (Shlomo) משה (Moshe) גיטלה לבית ראזענבערג (Gitla nee Rosenberg) פייפער (Fajfer)
20357 חיה (Chaya) דוד ביבער (Dawid Biber) לעבעק (Lewek) באום (Baum)
20358 חיה גנדלה (Chaya Gendla) וולעק זאב (Wolek) אבנר (Awner)
20359 יצחק (Yitzchak) טוביה (Tuwia) ציפורה לבית עטינגער (Cipa nee Etinger) אראנאוויטץ (Aronowicz)
20360 משה (Moshe) זאב (וולף) יעקב פייגלה לבית גאלדשטיין (Feigel nee Goldshtein) ראזענשטיין (Rosenshtein)
20361 אסתר (Esther) יעקב דאווידאוויטץ (Jankiel Dawidowicz) אליעזר (Eliezer) בראמא (Brama)
20362 אהרון (Aron) שמעון צבי (Shimon Zvi) קלין (Klin)
20363 רבקה לאה (Rywka Lea) לעבעק וויערניק (Lewek Wiernik) אהרון (Aron) פראנקענבערג (Frankenberg)
20364 שרה (Sara) יחזקאל (Yechezkel) קאפינסקי (Kopinski)
20365 חיה (Chaya) אברהם קאזושניק (Abram Kuzoshnik) שטייניץ (Sztajnic)
20366 מאיר (Meir) לעבעק (Lewek) בוים (Baum)
20367 שיינדל (Sheindel) לייבוש זילבערמאן (Lejbus ZIlberman) אברהם (Abram) שומאכער (Schumacher)
20368 פריידלה אסתר (Frajda Esther) אהרון גליקליך (Aron Glicklich) ראזענבערג (Rosenberg)
20369 אדל (Udel) משה ליביצקי (Moshe Libicki) מוריס (Moris) סודאוויטץ (Sudowitz)
20370 יצחק (Yitzchak) זעליג (Zelig) לאה לבית בלייווייס (Lea nee Blejwas) שעיגין (Szejgin)
20371 שלמה חיים (Shlomo Chaim) שמעון (Shimon) דבורה לבית שיפפער (Dwora nee Shipfer) פייגע (Fajge)
20372 אברהם מיכאל (Abram Michal) הרשליק (Hershlik) ברנדלה לבית ווייספעלנער (Brandla nee Weissfelner) ווינבוים (Weinbaum)
20373 קלונימוס קלמן (Klonimus Kalman) שלמה (Shlomo) שרה לבית ניימאן (Sara nee Najman) אדערבערג (Oderberg)
20374 יונה (Yona) גודל (Godel) רייזלה לבית וויסבארט (Rozalia nee Weissbard) יאקאבאוויטץ (Yakobowitz)
20375 זיסל (Zysel) מרדכי מאיר יארזאמבעק (Mordchai Meir Yarzombak) אברהם יחזקאל (Abram Yechezkel) ווילהעלם (Wilhelm)
20376 יהודה לייב יעקב (Yehuda Leib Jakub) יהודה לייב (Yehuda Leib) הלנה לבית טענדלער (Helena nee Tendler) צנסטוחובסקי (Czestochowski)
20377 חנוך (Henoch) דב (Dov) חנה לבית פרעזעראוויטץ (Hana nee Prezerowitz) קארטוז (Kartuz)
20378 חנה [שרה] (Hana [Sara]) אהרון מאיר (Aron Meir) יהודה לייב (Yehuda Leib) גרין (Green)
20379 דבורה (Dwora) ישראל צבי שמואל (Israel Zvi Shmuel) יחזקאל (Yechezkel) קאפינסקי (Kopinsky)
20380 משה דוד (Moshe Dawid) ישעיהו (Yeshayahu) גיטל לבית שפילבערג (Gitla nee Schpielberg) האלאנד (Holand)
20381 בלימה (Blima) משה לוסטיגער (Moshe Lustiger) יצחק (Yitzchak) דיאמענט (Diamant)
20382 שמואל (Shmuel) ישראל (Israel) גראדאן (Gradon)
20383 רחל שרה (Rachel Sara) חיים משה האראוויטץ (Chaim Moshe Horowicz) שמואל (Shmuel) פרענקעל (Frenkel)
20384 אברהם (Abram) צבי (Zvi) חיה לבית שטראייער (Chaya nee Stryjer) שטיינקעלער (Steinkeller)
20385 אברהם משה (Abram Moshe) אליעזר (Eliezer) חוה לבית האראוויטץ (Chawa nee Horowicz) קירשענבוים (Kirschenbaum)
20386 מרדכי (Mordchai) מאיר (Meir) חנה לבית פיינער (Hana nee Fajner) מיטעלמאן (Mittelman)
20387 פייגל (Feigel) זיסמן עלסטער (Zysman Elster) שמואל אליעזר (Shmuel Eliezer) פיינער (Fajner)
20388 נפתלי (Nftali) מאיר יהודה (Meir Yehuda) חנה לבית סגל (Hana nee Segal) ברענער (Brener)
20389 מילקא מירל'ה (Milka Mirla) לייבוש שוויערטשינסקי (Lejbus Schiertchinsky) שלום (Shalom) ביבער (Biber)
20390 אסתר לושא (Esther Lusha) יחיאל (Yechiel) מסטאווסקי (Mstowski)
20391 יודל יהודה (Idel Yehuda) דב (Dov) רוזה ריבא לבית טייכנער (Roza Riwa nee Teichner) זארגענלאז (Sorgenloss)
20392 פייגל פעלה (Feigel Fela) דוד עפשטיין (Dawid Epshtein) איזידור (Izydor) פינקוס (Pinkus)
20393 חיה גיטלה (Chaja Gitla) דוד (Dawid) פאשצאק (Faszczak)
20394 שמואל (Shmuel) יוסף (Yosef) רבקה לבית ברום (Rywka nee Brum) גייסלער (Geisler)
20395 אברהם (Abram) זיסמן (Zysman) חומה לבית סילמאן (Chuma nee Sylman) ראזענבלאט (Rosenblatt)
20396 אסתר רייזל (Esther Rajzla) אשר אנשעל (Asher Enshel) נייער (Najer)
20397 אדעלא (Adel) יצחק ווילצינסקי (Icek Wiltzinsky) יצחק יהודה (Yitzchak Yehuda) עפשטיין (Epshtein)
20398 נתן (Natan) אליעזר (Eliezer) שרה הינדה לבית ערליך (Sara Hinda nee Erlich) יאכימאוויטץ (Jachimowicz)
20399 רחל (Rachel) מרקוס מרדכי ווילצינסקי (Markus Mordchai Wiltzinsky) שלמה יוסף (Shlomo Yosef) פאטאק (Potok)