site
		stats

פרטי המנוח/ה (מקור)

שם פרטי יהודית
שם האב אברהם חיים
שם בן הזוג
שם משפחה
תאריך פטירה תרמו
הערות בת אב בית דין קהילת ליסקא, נכדת האדמו"ר נפתלי צבי אב בית הדין קהילת ראפציטץ

פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)

שם פרטי Yehudis
שם האב Avrham Chaim
שם בן הזוג
שם משפחה
תאריך פטירה 1886
הערות The daughter of the judge of Liske, granddaughter of Rabbi and Judge Naftali Tzvi from Rapzitz

התמצאות

בית קברות שנייבה
מס' חלקה 2 (לחצו לסקירה)
מס' שורה 7 (לחצו לסקירה)
מיקום בשורה 8
מס' מצבה 2708
כתובות נוספות כל הכתובות על אותה מצבה

מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!