site
		stats

פרטי המנוח/ה (מקור)

שם פרטי דבורה גיטל
שם האב אפריים ירמיהו
שם בן הזוג
שם משפחה
תאריך פטירה תרלד
הערות

פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)

שם פרטי Devora Gitel
שם האב Efraim Yirmiyahu
שם בן הזוג
שם משפחה
תאריך פטירה 1874
הערות

התמצאות

בית קברות שנייבה
מס' חלקה 4 (לחצו לסקירה)
מס' שורה 0 (לחצו לסקירה)
מיקום בשורה 75
מס' מצבה 4075
כתובות נוספות כל הכתובות על אותה מצבה

מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!