site
		stats

Search Graves - Czarnow

<<< New Search

Lot 4 / Row 4

Click a name to see the full grave details.

Tombstone ID First Name Father's Name Spouse's Name Last Name
4401 ROZIA עלזנער
4403 יהודא אהרון אפעלמאן
4405 בריינדל מרדכי שלום אייזענבערג
4407 טויבא יעקב מרדכי משולם זישא
4408 יאכט יהודה
4411 חנה שרה יוסף וויענער אברהם ריטטערמאן
4413 גאלדא מרים אליעזר זוסמאן דן וואלף צייגער
4416 שרה שמשון וויענער יהושוע אליעזר
4417 ריזל אשר אהרון שמואל שרגא פייביש בארבער
4420 קלא בלומא
4424 בריינדל משה אביגדור קלאגסבאלד
4426 שרה זאב זכריה קניפמאן
4428 טעמר נחמן ווישניצער הלוי גראס
4430 טאבה רחל יעקב שלמה
4430.1 וויטא נתן גרינער אליעזר זוסמאן גאלדבערג
4431 רבקה אברהם ליינצייג
4432 שיינדל שלמה שעהנבערג
4432 פיגל שלמה שעהנבערג
4432 בת פיגל שעהנבערג
4434 פרומט יוסף משה באכנער
4436 רבקה ישראל שלמה
4438 מרים משה
4439 חנה משה שענדארף שלמה באדנער
4440 פיגל אליעזר הלוי יוסף דוב גרובנער
4441 פרידא נעכא בצלאל שמואל סגל טפריינל
4442 טייבל ישראל
4443 דאברא פעסל צבי דוד ברוך שיפפער
4445 חיה נחמיה וויענער נתן לאנדא
4446 קילא יהושוע זעליג
4447 גאלדא שיינדל קלונמוס קלמן
4448 שמואל
4449 חוה חיים
4450 שיינדל
4451 הדס יצחק גיטרייהענדלער
4451 רחל לאה הדס גיטרייהענדלער
4452 חי יוסף ווייס
4453 אסתר זינגער
All rows in the same lot >>>