site
		stats

Search Graves - Czestochowa

<<< New Search

Lot 0 / Row 1

Click a name to see the full grave details.

Tombstone ID First Name Father's Name Spouse's Name Last Name
149A02 חנה פרידמאן
149A02 רוזא געניסלאוו
149A02 חנה הלנה געניסלאוו יאוועץ
149A02 יוסף יאוועץ
149A02 חנה הלנה יאוועץ
149A02 יאוועץ
149A04 נחמן ישעיהו שלמה קרימאן
149A11 פרץ קלונימוס קלמן וואשניעווסקי
149A12 משה קרימאן?
149A15 בערג
149A19 ישעיהו חיים יהודה הלוי ווינדמאן
149A20 מרדכי יצחק הלוי שיוועק
149A21 דן ישעיהו קארענבערג
149A22 דוד פנחס אליעזר וויינרייך
149A23 שלמה מרדכי חיים הלוי פראנקפורט
149A26 יצחק אלימלך משה ישראל זאמפער
149A27 מאיר גאנשעראוויטץ
149A28 נפתלי הירצקא מאיר גאטטליב
149A30 יוסף זאב רייכמאן
149A31 יוסף יהודה ליביש הכהן לאנדאו
149A32 נחום יצחק איציק בענדעט
149A34 יעקב יצחק אהרון שמואל ברוינער
149A35 נח משה הלוי ווירשטעל
149A36 דוד קלונימוס מאיר שמאלעוויטץ
149A37 יעקב יצחק הכהן סעצעמסקי
149A38 שלמה זלמן יהודה הכהן געווירצקמיאן
149A42 רוזא פישמאן
149A43 רחל יוסף הירצקע שלמה זיידמאן
149A44 דאברא לאה נחמן שמואל מאנעלע צימבערקנאפף
149A45 רייזל יצחק דוד לעדערמאן
149A47 לאה גרשון יעקב ווינדמאן
149A48 טויבא יהודא לייביש אלעזר הלוי שערער
149A50 מרדכי דוב? קלין
149A51 בריינדל? מאיר סתם יהודה ליב שפרעלינג
149A52 גיטל אסתר יאקובאוויטץ
149A53 חנה משה הלוי אליעזר ליפמאן פוקס
149A54 רבקה לאה צבי שלמה נירענבערג
149A55 בלימה שלמה יעקב בארזיקאווסקי
149A56 שרה איידיל ישראל יהודא קורצפעלד
149A58 חנה גיטל קאכמאן
149A59 מאטיל משה שלעזינגער דוב בעריל גרימאן
149A60 יסכה שרגא פייבל נפתלי פריעדענבערג
149A61 פרימעט זעליג יעקב אייזנבערג
149A62 דוד אברהם בערמאן
149A63 לאה אהרן חיים סענדער
149A64 רבקה יהודה ליב יחזקאל שמולעוויטץ
149A65 מרדכי פאנטאפעל זייפערט
149B01 שיינדל מאטיל
149B07 חיים יהודא משה גאלדבערג
149B11 יצחק אהרן אריה פרועמיסלאווסקי
149B15 שמואל ישראל פאלוס
149B18 אברהם בערג?
149B19 שמואל
149B20 יוסף שטיבעל
149B20 רייזל יוסף שטיבעל
149B20 דוד יוסף שטיבעל
149B21 אליעזר שמואל יצחק בענדערמאכער
149B22 יודל פערלע
149B24 ליב פראנק
149B25 שמואל חנינא באראווסקי
149B28 מאיר משה צבי שיף
149B29 יהודה אהרן דוד אראנאוויטץ
149B30 עזריאל זעליג משה צבי שיף
149B31 מיטא דבורה זאסטי--
149B33 פרימעט אליעזר זיסמאן אברהם יצחק הכהן יונגערמאן
149B34 נתן? אפרים האפמאן
149B36 שרה מלכה אהרן יהודה נתן חוינאצקי
149B37 צימל שמואל יעקב הכהן ישראל שמחה קליינפלאץ
149B38 דרעזל יצחק אטשע אברהם בעסטערמאן
149B39 ליבא אליעזר יוסף דארפגאנג
149B40 אסתר רייזל גאלדבערג?
149B41 רייזל אבא זיידמאן ברוך וויינטרויב
149B42 מרים
149B43 הענדל ישראל שלמה חננוך זולטאגארזקי?
149B44 אלטע חוה יוטא ישראל דוד יעקב וויערוביצקי
149B46 רחל מרדכי חיים גרינשטיין
149B48 רחל ליבא מרדכי אליהו הכהן כהן
149B48.1 חיה גיטל משה יחיאל הכהן משה דיאמענט
149B49 ביילא נתן משה אפמאן
149B51 רייזל מאראוויטץ איישמאן
149B54 אסתר יעקב הלוי דוד שלמה בליקמאן
149B55 חנה רחל יהושיע ליב יינדל שפאלענרער
149B56 ברכה דוב בערל ירחמיאל אבא הלוי האראוויטץ
149B60 רבקה ישראל זאב צבי ראזענמאן
149B61 חוה זעליג שלמה לעווקאוויטץ?
149B63 חוה בעריש דוב בעריש הלוי וונאק
149B64 חיה זאב וואלף משה יאכימאוויטץ
149B65 שרה לאה יצחק יהושע ישראל אורבאך
149B67 שרה אברהם שמחה ליקער
149C06 דוד יצחק עדעליסט
149C07 יעקב שמעון לאנדאו
149C08 חיים דוב בעריש שלמה שטענצעל
149C11 אשר זאב דוב הכהן פיוטרקובסקי
149C14 יעקב יוסף אשר הלוי ווייסבלום
149C17 יוסף ברוך יהודה ליביש סילמאן
149C19 יהודא ליב גרינבערג
149C23 אברהם חנוך העניך הלוי האכערמאן
149C24 יוסף דוב יצחק יהודה נאכטיגאל
149C25 יהודה זאב בנימין אבא גאלסטער
149C26 יצחק שמואל ראובן הלוי לעווי
149C27 יהודה יששכר אהרון ווארשאווסקי
149C28 צבי הירש נח הלוי קורלאנד
149C29 אליהו דוד יהודה ניסקי
149C30 מייטה דבורה גאסטינסקי
149C33 אסתר חיה אביגדור בער יעקב קאזלאווסקי
149C34 פעסא לאה יעקב הלוי שלמה שפיטץ
149C35 גיטל חיה אהרן מאיר פנחס נתן קופפער
149C36 דינה ביאליסטאק
149C37 רבקה זכריה מנחם שלמה יוסף פיינשטאט
149C39 אברהם יעקב צבי הירש זאמפער
149C41 ריבה חוה אלעזר יוסף משה בלאמענקראנטץ
149C43 שפרינצא גיטל האבערמאן
149C44 אלטע נאכע יהודא ליב ישראל דוד ליבערמאן
149C45 מרים חיה פישמאן
149C47 רחל מאיר אהרן גליקליך
149C48 נאכע ביילא יעקב אברהם הענאך
149C49 משה יצחק יקותיאל קויפמאן געלקאפף
149C49 משה יצחק געלקאפף
149C50 חנה לאה נפתלי יאקאבאוויטץ יהודא פרידמאן
149C51 מירל ישראל יצחק מנחם מענדיל הכהן גליקסמאן
149C52 רבקה מיכל כצמאן שמואל הכהן קרויצער
149C53 שפרה דוב בערל ווייכמאן ישראל ריינהערץ
149C54 יענטא פלטיאל הלוי יעקב הלוי קארטוז
149C55 בשא גיטל שרגא דוב גוטפריינד משה יצחק אייזענשטיין
149C56 ביילא מאיר טיל שמואל יעקב בירענבוים
149C57 חנה אסתר שרגא אביגדור אברהם אלעזר שטערן
149C58 אסתר ישראל יהודא אריה פישמאן
149C59 חנה משה יצחק אייזיק ראטשילד
149C60 שרה חיים ? מנחם ? יאקאווסקי?
149C61 פרימעט פאנטאוויץ
149C62 רויזא יצחק הכהן דוב בעריל צוקערמאן
149C63 רייזל זעלער ווייסקאפף
149D01 יצחק משה נתן דוד
149D02 חיים אברהם אבא משה קויפמאן
149D04 אברהם זאב הלוי לאנדויא
149D05 חיים זאב ישעיהו
149D07 יצחק מנחם מנלי דוד בינענטאהל?
149D08 יוסף משה ניימאן
149D10 יעקב יחיאל מאיר יאקובאוויטץ
149D12 משה שמשון יששכר בערמאן
149D13 אברהם אלכסנדר זימיל זיידמאן
149D14 שמעון צבי קליין
149D16 יצחק אייזיק מרדכי ברוין
149D17 יהושע שמאי יעקב סטאביעצקי
149D19 שמואל אליעזר עקיבא גאלדבערג
149D21 שמעון יוסף יצחק מנחם זאלצבערג
149D21 מרים שמעון יוסף זאלצבערג
149D21 מאדזיה שמעון יוסף זאלצבערג
149D23 נתן גאלדנערג
149D24 יחיאל אברהם קורלאנד
149D26 יצחק מאיר יהודא ליביש פוקס
149D27 הירש וואלף אופנער
149D28 מרדכי איזראעלאוויטץ
149D30 צבי הירש יעקב גרונם? ל?
149D33 צבי יהודא יצחק נחום? שעראצקי
149D35 שמואל דוד זאב יעקב שווארצבוים
149D36 צבי הארצקע אברהם יצחק גאלטשטייין
149D37 זאב אהרן יעקב שמואל רוינגארטען
149D38 צבי דוד נפתלי הכהן יאקאבאוויטץ
149D40 שרה ציפרה נטע הכהן ישראל יצחק שלעזינגער
149D42 גאלדא מינדל חנוך שוב פינחס ליבערמאן
149D43 פעסא צבי פיינמעסער חיים יחיאל וויסמאן
149D44 מייטע ישראל יעקב בארוך
149D45 שרה צבי גראנעק
149D46 חיה שרה ירחמיאל גאלד יצחק העניך וויינבערג
149D47 פרימעט משה יצחק הכהן כץ
149D48 חנה ליבא מרדכי יעקב יארקעוויטץ
149D50 פרימעט יצחק אשער דוד שוב ברגמן
149D51 רחל לאה אברהם מאיר שמואל יוסף פוקאטש
149D53 מרים פעריל משה יהושע ישעיהו גליקסמאן
149D54 רחל לאה משה יוסךף הלוי ראטענשטיין
149D55 פריידל משה שלמה יעקב וועקסלער
149D56 פרומעט דוב בעריל מרדכי דוד גראנעק
149D57 אסתר לאה משה זאב יוסף שלמה פאנקאווסקי
149D59 בלימא
149D60 קלעריל שמעיה הלוי יוסף הכהן קאלין
149D62 שפרה דוד שמואל גאטעסמאן
149D63 בילא מרדכי שלעזינגער טענענבוים? אהרן ווינטרויב
149D64 חנה יחיאל יצחק הכהן בראטט
149D65 מרים שיינדל ישעיהו שמואל יוסף אונגערזאהן
149D66 גיטל אהרן זאב הכהן אליהו האסקעל
149D67 מרים חנוך הענדיל לאנדא דוד שלמה שפארן
149D69 רניזא שמואל יאקובאוויטץ אברהם פייפער
149D70 צירל בילא יצחק איטשא קאנטור הכהן שלמה זלמן פיינער
149D71 חוה יעקב שלום ווינער
149D72 הינדא
149D73 רבקה דבורה זאב בערלינסקי זאב אבגדר ראזענטאהל
149D74 צירל יעקב יהודה טשאפעק
149D75 רחל משה משה בער שליפקע
All rows in the same lot >>>