Reut School
logo gidonim 300e
Kidum - The Society for Advancement of Education

חיפוש מצבות

במסגרת הפרוייקט צילמנו ותיעדנו אלפי מצבות במספר בתי קברות יהודיים.
אתם מוזמנים לחפש מצבות במאגר שלנו באמצעות לחיצה על שם בית הקברות שבו אתם מעוניינים לחפש: