site
		stats

חלקה 11 / שורה 7

לחצו על שם כדי לראות את פרטי המצבה המלאים.

מס' מצבה שם פרטי שם האב שם בן הזוג שם משפחה
11703 אליעזר (Eliezer) יהודא אפרים (Yehuda Efraim) גיטלה לבית בורז'יקובסקי (Gitel Borzykowski) טורנער (Turner)
11704 ראובן (Reuven) שמואל (Shmuel) ציפורה לבית העלפגאט (Tzipora Helfgott) מענדלבוים (Mendelbaum)
11705 יוסף (Yosef) שלמה (Shlomo) רבקה לבית שודמאק (Rivka Schudmock) יאקובאוויץ (Yakobowitz)
11707 דוד (David) חוה לבית פוקס (Chava Fuks) אונגליק (Unglik)
11708 יע[קב] (Yaakov) וולף (Wolf) חיה לבית וויספעלנער (Chaja nee Wejsfelner) סקא[ווראנעק] (Sko[wronek])
11710 משה (Moshe) יהודא ליב (Yehuda Leib) ינטה לבית פרינץ (Yenta Printz) אייזנער (Ajzner )
11711 אהרן אליעזר (Aharon Eliezer) פנחס (Pinchas) אסתר לבית פרידמן (Esther Friedman) יעלין (Yellin)
11712 יהודא לייב (Yehuda Leib) יעקב (Yaakov) דבורה לבית שוורץ (Devora Schwartz) פישמאן (Fischman)
11713 דוב בעריל (Dov Berel) אשר אנשול (Asher Anshel) חנה לבית רוטקובסקי (Chana Rutkovsky) באמבע (Bomba)
11714 חיים דוב (Chaim Dov) יצחק יעקב הכהן (Yitzchak Yaakov Hacohen) גיטלה לבית גראנק (Gitel Granek) בלאדי (Blady)
11715 אריה (Aryeh) דוד (David) מלכה לבית שטרוסמן (Malka Schtrussman) ווענגער (Wegner)
11717 משה (Moshe) אברהם אבא (Avraham Abba) פעסלה לבית שטארוס (Pesel Shtrauss) יאקאבאוויטיץ (Yakobowitz)
11718 שמעון (Shimon) יעקב קאפיל (Yaakov Koppel) רייזלה לבית ביבער (Rajzla nee Biber) זיידמאן (Zajdman)
11721 יהודא לייב (Yehuda Leib) שלמה זלמן הלוי (Shlomo Zalman Halevi) טובה לבית קווינט (Tova Quint) ראשקין (Roshkin)
11722 דוד (David) אליעזר (Eliezer) אסתר לבית רוזנבאום (Esther nee Rosenbaum) זעלקאוויץ (Zelkowitz)
11723 שלמה אליעזר (Shlomo Eliezer) שמעון (Shimon) פרישמאן (Frischman)
11724 אברהם שלמה (Avraham Shlomo) יהודא (Yehuda) אסתר לבית הופמאן (Esther nee Ofman) געלבארד (Gelbard)
11725 יעקב קאפיל (Yaakov Koppel) דוד (David) רבקה לבית גרינבאום (Rywka nee Grynbaum ) גראנעק (Granek)
11726 ישראל יצחק (Yisrael Yitzchak) צבי יהודא (Tzvi Yehuda) רבקה לבית גאלדמאן (Rywka nee Goldman) זעלצער (Zeltzer)
11727 יעקב יוסף (Yaakov Yosef) אברהם (Avraham) חוה לבית קוז'וחובסקי (Chava Kodzochovsky) ליסאווסקי (Lisovsky)
11728 מאכע (Macha) צבי הירש יאבקו (Tzvi Hirsch Yavko) דוד בעריל (Dov Berel) ווייסבלום (Weissbloom)
11728 דוד בעריל (Dov Berel) חנוך (Chanoch) מעכא (Macha Yavko) ווייסבלום (Weissbloom)
11729 לאה (Lea) יצחק ליפשיץ (Yitzchak Lipszyc) חיים (Chaim) רויזענבלאט (Rosenblatt)
11731 צירל (Tzirel) לבית רוזנקרנץ (Rosenkrantz) יוסף (Yosef) בידא (Bieda)
11732 רויזא (Roiza) שטיינמאן (Schteinman) שלמה (Shlomo) וועקסלער (Weksler)
11733 הינדא (Hinda) זאב הערץ (Zeev Hertz) דוב בער (Dov Ber) גליקסמאן (Gliksman)
11733.1 גולדה (Golda) יצחק דוד (Yitzchak David) שלמה הלוי (Shlomo Halevi) וואזניצע (Woznica)
11734 שרה (Sara) משה אהרן פראנק (Moshe Aharon Frank) נחמן הכהן (Nachman Hacohen) ריכטיגער (Richtiger)
11735 רחל ביילא (Rachel Beila) יהודא לייב (Yehuda Leib) צבי דוב (Tzvi Dov) קוגוטעק (Kogotek)
11736 גיטל (Gitel) משה (Moshe) יוסף (Yosef) בלומנקראנץ (Blumenkrantz)
11737 שפרה טעמר (Shifra Temer) אריה יוסף גרילאק (Aryeh Yosef Grylak) רפאל יעקב (Refael Yaakov) לאגרינסקי (Logrinsky)
11738 רייזל (Reizel ) שלמה (Shlomo) ראובן אברהם אבא (Reuven Avraham Abba) פוקס (Fuks)
11738.1 זיסל (Zisel) צבי הירש (Zvi Hirsh) גרשון (Gershon) וועלגרין (Welgryn)
11739 חייה יוטא (Chaya Yuta) יונה הלוי בלום (Jona Halevi Blum) מרדכי (Mordechai) שפיץ (Szpitz)
11740 מרים יוטא (Miriam Yuta) חיים גדליה (Chaim Gedalia) משה (Moshe) ראזענבלאט (Rosenblatt)
11741 חוה (Chava) משולם קאפיל (Meshulam Koppel) שלום (Shalom) גאלדמאן (Goldman)
11742 פייגא לאה (Fajge Lea) יהושיע חנוך (Yehoshua Chanoch) טוביה הלוי (Tuvya Halevi) ארינאוויטץ (Aronowitz)
11743 דבורה טרישעל (Devora Trishel) חיים צבי הלוי (Chaim Tzvi Halevi) דוד (David) אבערמאן (Oberman)
11744 מיידל (Meidel) משה גלאסטער (Moshe Gloster) משה ליב (Moshe Leib) שערארצקי (Scherotzky)
11744.1 ריבא (Riwa) יצחק יחזקאל הלוי טייכנער (Yitzchak Yechezkel Halevi Teichner) יודל הכהן (Yudel Hacohen) זארגענלאז (Sorgenloss)
11745 יוטא (Yuta) יצחק דוד אריה (Yitzchak David Aryeh) מאיר (Meir) דאשקובסקה (Doshkovsky)
11745.1 פייגל (Feigel) ישראל חיים (Yisrael Chaim) שלמה (Shlomo) געלבארד (Gelbard)
11746 רבקה (RIvka) גרשון צימבער (Gershon Tzimber) יהודא לייבוש (Yehuda Leibush) שווארצבאיום (Szwarcbaum)
11747 מלכה הענא (Malka Henna) מרדכי (Mordechai) יחזקאל ישראל (Yechezkel Yisrael) שווארטץ (Schwartz)
11748 באשע (Basha) זאב וואלף (Zeev Wolf) משה (Moshe) וייען (Wein)
11748.1 פייגל (Feigel) אברהם גליקסמאן (Avraham Gliksman) מאיר (Meir) זאנענשיין (Zonenschein)
11749 חנה (Chana) משה דוב (Moshe Dov) יהושע (Yehoshua) ענגעללענדער (Engelender)
11750 הינדא רויזה (Hinda Roiza) יצחק (Yitzchak) ישראל (Yisrael) ניימאן (Najman)
11751 מרים (Miriam) צבי הירש רוזנברג (Tzvi Hirsch Rosenberg) משה חיים (Moshe Chaim) פאלטאווסקי (Poltawski)
11752 שיינדל (Sheindel) יצחק אייזק (Yitzchak Isaac) יצחק דוב (Yitzchak Dov) מאגער (Mager)
11753 חנה (Chana) אהרון ווייס (Aharon Weiss) שרגא פייוול (Shraga Feivel) בערקענשטאט (Berkensztat)
11754 לאה (Lea) יהושע דניאלביץ (Yehoshua Danielewitz) פנחס (Pinchas) ביבער (Biber)
11755 בריינדל (Breindel) שמואל (Shmuel) פנחס זעליג (Pinchas Zelig) צאדעק (Tzadek)
11755.1 מלכה ציביה (Malka Tzivia) דוד (David) חיים (Chaim) טאביאש (Tobias)
11756 שרה (Sara) משה הכהן (Moshe Hacohen) אהרן (Aharon) בראצלאווסקי (Broclawski)
11757 שלמית (Shulamis) משה זאב (Moshe Zeev) יהודא ליב (Yehuda Leib) קוטנער (Kutner)
11758 דאברה (Dobra) אברהם גליקרמן (Avraham Glickerman) אהרן (Aharon) פארבערג (Forberg)
11758.1 רייזל (Reizel) ישראל (Yisrael) אברהם (Avraham) נאפארטי (Noforty)
11759 ראכיל (Rachel) נתן נטע (Noson Neta) יצחק איטשע (Yitzchak Itcha) דארנפעלד (Dornfeld)
11760 שרה (Sara) זאב (Zeev) יצחק (Yitzchak) לעווקאוויטץ (Lewkowicz)
11761 מאשע (Masha) ישראל (Yisrael) זעליג (Zelig) הירשקאפף (Hirschkoff)
11764 חיים צבי (Chaim Tzvi) יהודא (Yehuda) מאשה (Masha) פרידמאן (Friedman)