site
		stats

צ'נסטוחובאים יקרים

הגדעונים, תלמידי תיכון רעות מירושלים ביום העבודות השלישי בבית העלמין היהודי בצ'נסטוחוב ודני קאהן אומר לי:

"אנחנו בהחלט עובדים בחלקים הכי הרוסים בבית הקברות. ולכן העבודה אטית ומייגעת. ההרס שהגרמנים עשו באזורים בהם אנו עובדים הוא הכי קשה מכל השנים שאני עובד פה. יש סיבה שהשארנו את האזורים האלה לסוף. הבנו שזה יהיה קשה. אבל לא הבנו עד כמה. אנחנו לא מוכנים לוותר על אף מצבה אם יש באפשרותנו להציל זכר נפש בישראל".

אלון גולדמן,
סגן נשיא הארגון העולמי של יהודי צ'נסטוחוב וצאצאיהם
יו"ר ארגון יוצאי צ'נסטוחוב בישראל