site
		stats

דוגמה נוספת של צאצאי צ'נסטוחובאים שבעזרת המיפוי של הגדעונים הצליחו להגיע לקברי בני משפחותיהם.

נטע צור, 21.9.2016:

כנראה שיש ידיים מכוונות מלמעלה…של בני משפחת קירשנבאום.

היום ביקרנו בבית העלמין היהודי בצ׳נסטוחובה. לאחר טקס מרגש של גילוי המצבה לזכרם של מאות יהודים, אשר הועמדו לפני קיר האבנים ונורו למוות, החלנו בחיפוש קברו של סבא רבא שלנו.

משימה זו, היא כמו לחפש מחט בערימת שחת.

לאחר כשעה וחצי של גילוי מצבות, שבורות ברובן, כשאני כבר על סף הרמת ידיים, התחלתי לפנות עלי קיסוס ממצבה.

היה נדמה לי שאני רואה את השם אליעזר. במרץ המשכתי לנקות ופתאום – אני רואה לפני את השם אליעזר שרגא קירשנבוים, אביו של סבנו, מרדכי מקס קירשנבאום.

הצעקה והבכי שיצאו מגרוני, היו בלתי ניתנים לשליטה. הבכי והשמחה היו עצומים וקצת קשה לתאר זאת במילים.

יהי זכרו ברוך.