site
		stats

23 באוגוסט, 2016.

מפגש מרגש הזדמן לגידעונים עם מר זיגמונד רולאט שבא לבקר בבית העלמין בצ'נסטוחובה. במעמד הזה על קברו של אחיו שלמעק רוזנבלאט וחמשת חבריו הלוחמים נשא דני קאהן את תפילת אל מלא רחמים וזיגמונד אמר קדיש. בשיחה שקיים עם הגדעונים סיפר להם מקצת ממה שעבר עליו כילד בצ'נסטוחובה בתקופת השואה והודה להם בחום על פעילותם המבורכת. כמו כן הודה למתנדבי עמותת עדולם הפולנית ותלמידי התיכון מצ'נסטוחובה שהתגייסו לעזרה בעבודה בבית העלמין.