site
		stats

צ'נסטוחובאים יקרים

במהלך חודש יולי 2014 עבדו 16 תלמידי תיכון רעות מירושלים בהובלתה של דינה וינר (המורה האחראית) ובעלה דני בבית העלמין בצ'נסטוחוב

כפי ששיתפתי אתכם במידע בפרסומים הקודמים, עבודתם היתה בהתנדבות ובתנאים קשים מאד.

עם סיום החלק הראשון של העבודה בבית העלמין, מתבצע בימים אלה החלק השני של ההקלדה, אימות המידע, הצלבת השמות עם התמונות, ובסופו של התהליך תתבצע בדיקה פרטנית נוספת של כל תמונה בהתאמה לרישום בטרם המידע עולה לאתר הגדעונים.

כפי שציינתי, המצבות בחלקה בה עבדו הגדעונים השנה נפגעו קשות בתקופת מלחמת העולם השניה , רוב המצבות נמצאו כשהן שוכבות על הקרקע , חלקן הפוכות עם הכיתוב כלפי האדמה (דבר שחייב להרים אותן ולהופכן) ובחלקן שבורות.

במאמץ רב מופו 947 מצבות מהן כ 100 אשר ניתן היה רק באופן חלקי לשחזר את הכיתוב ולמי הן היו שייכות – רשימת השמות תעלה לאתר כשתסתיים עבודת הרישום.

אלה מכם הנמצאים בפייסבוק מוזמנים להיכנס לדף של Dina Wiener או לדף שלי ולראות תמונות שצולמו על ידי דינה, דני והתלמידים.

זאת ההזדמנות נוספת להגיד שוב תודה רבה לדינה ולדני ולכל תלמידי תיכון רעות על המאמץ שהשקיעו.

להשלמת פרוייקט המיפוי תידרשנה להערכתנו עוד כשנתיים של עבודה בבית העלמין ואני תקווה כי נוכל להסתייע בנדיבות לבכם במימון העבודה בקיץ 2015

בברכה,

אלון גולדמן,
יו"ר ארגון יוצאי צ'נסטוחוב בישראל
סגן נשיא הארגון העולמי של יהודי צ'נסטוחוב וצאצאיהם