site
		stats

איך לחפש מצבות במאגר הנתונים של בית העלמין היהודי בצ'נסטוחובה

מיפוי בית העלמין בוצע על ידי תלמידים, מורים ובוגרים מבית ספר רעות בירושלים בהובלת המחנכת גב' דינה ויינר ובשיתוף פעולה עם ארגון יוצאי צ'נסטוחובה בישראל והיו"ר אלון גולדמן. תיעוד זה של בית העלמין היהודי בצ'נסטוחובה בוצע במשך 8 שנים (2007 – 2016). על העבודה ניתן ללמוד בעמוד הגלריה, בבלוג ובעדויות שבאתר זה.

העבודה כללה רישום של המצבות וצילומן. בשנת 2019, תורגם כל בסיס המידע לאנגלית על ידי המחנכת ומנהלת הפרויקט גב' דינה ויינר, מה שמאפשר ביצוע חיפוש דו לשוני בעברית ובאנגלית. באתר הזה תוכלו באמצעות מנוע החיפוש פרי פיתוח של בוגר תיכון רעות חגי הלמן (המתחזק את האתר בהתנדבות) למצוא מצבות מתוך מאגר הנתונים בדרך קלה ופשוטה.

מתוך כ 15,000 מצבות שהיו בבית העלמין לפני המלחמה נמצאו ומופו כ 4,500 מצבות. כל היתר לא שרדו את מזג האויר, נעקרו / נהרסו כתוצאה ממעשי ונדליזם של הגרמנים בתקופת המלחמה שעשו בהן שימוש כחומרי ביצורים או על ידי הפולנים בתקופה שלאחר המלחמה שעשו בהן שימוש כחומרי בניה.

בית העלמין חולק לחלקות כאשר בכל אחת מהן עד 9 שורות (למעט חלקה 8, הסבר בהמשך) – ראה מפת בית העלמין.

בכל החלקות, המצבות קבלו מספר לפי המיקום שלהן בחלקה ובשורה כאשר מספרי הקברים הינם בני ארבע או חמש ספרות:

במבנה של ארבע ספרות:
הספרה הראשונה משמאל מסמלת את מספר החלקה.
הספרה השניה משמאל מסמלת את מספר השורה בתוך החלקה (מספור השורות בתוך החלקה תמיד מתחיל מכוון השער).
הספרה השלישית והרביעית מסמלות את מספר המצבה בתוך השורה.
לדוגמה, אם המספר של המצבה הוא 6122  משמעות הדבר היא שהיא נמצאת בחלקה 6, שורה 1, ומיקום המצבה הוא 22 בשורה.

במבנה של חמש ספרות:
שתי הספרות הראשונות משמאל מסמלות את מספר החלקה.
הספרה השלישית משמאל מסמלת את מספר השורה בתוך החלקה (מספור השורות בתוך החלקה תמיד מתחיל מכוון השער).
הספרות הרביעית והחמישית משמאל מסמלות את מספר המצבה בתוך השורה.
לדוגמה, אם המספר של מצבה הוא 10412 משמעות הדבר היא שהיא נמצאת בחלקה 10, שורה 4, ומיקום המצבה הוא 12 בשורה.

חלקה 8

זו החלקה הנמצאת ברחבה שבמרכז בית העלמין. החלקה מתחילה מיד במקום בו מסתיים השביל ומתחילה הרחבה הגדולה והיא כולל מצבות משני צידי השביל. בחלקה זו בוצע המיפוי בצורה שונה במקצת כדלהלן:

צד שמאל של השביל – כל המצבות מצד שמאל של השביל (ברצועה הצרה שבינו לבין הגדר) קבלו מספר בסדרה 80XX כאשר מספר 8001 מתחיל מהמצבה הראשונה או שרידיה ביציאה מהשביל לרחבה. המספרים עולים ככל שמתקדמים עם השביל עד סוף בית העלמין.

צד ימין של השביל – בשל גודלה, בחלקה זו קיימים מספרי קברים בני ארבע וחמש ספרות בהתאם לעקרונות המתוארים לעיל. המספור מתחיל ב 81XX בשורה הראשונה מיד עם היציאה משביל לרחבה ומסתיים בשורה האחרונה שמספרה 812XX. בחלקה זאת מימין לשביל לא קיימת רציפות של הקברים בשורה ומספריה  ניתנו על פי הערכה למיקומם בשטח.

מיספור המצבות בשורה נעשה תמיד משמאל לימין כשקוראים את המצבה, וכוללת מצבות שבורות / חסרות או לא קריאות שלא מתועדות במאגר.

קיימים מקרים בהם מצבה לא הייתה ממש בתוך השורה, ולכן היא קיבלה מספר עם נקודה עשרונית. למשל, 1213.1 היא ליד 1213.

בשנת 2019 בוצע על ידי מר אלון גולדמן, יו"ר ארגון יוצאי צ'נסטוחובה בישראל, אינטגרציה בין בסיס המידע של מיפוי הגדעונים עם מיפויים אחרים שבוצעו על ידי בנימין יערי וההיסטוריון הפולני ויסלאו פשקובסקי ולכל דף מצבה בטבלת ההתמצאות שבתחתית נוספו מספרים: מזהה לפי יערי ומזהה לפי פשקובסקי.

מזהה לפי יערי – זהו המספר שניתן על ידי בנימין יערי למצבה במיפוי שעשה בשנת 1997. מדובר במיפוי חלקי של בית עלמין המופיע באתר http://www.zchor.org/CZESTOCH.HTM

מזהה לפי פשקובסקי -מר Wiesław Paszkowski הוא היסטוריון העובד במרכז התיעוד של המוזיאון העירוני בצ'נסטוחובה. במשך שנים רבות חוקר ועוסק יחד עם אשתו אורסולה ובנו במיפוי בית העלמין היהודי בצ'נסטוחובה. במסגרת עבודתו, בחלק מהמקרים, תיעד גם פרטים נוספים על הנפטר ובני משפחתו כפי שמצא בארכיון הלאומי בצ'נסטוחובה ובמקורות אחרים. פרי עבודתו רבת השנים והמידע הרב שצבר התפרסמו בספר "בית העלמין היהודי של צ'נסטוחובה – כרך 1" שיצא לאור על ידי המוזיאון העירוני של צ'נסטוחובה בשנת 2012. מאז פרסום הספר הצטבר אצלו מידע נוסף. המספר מזהה לפי פשקובסקי הינה "כתובת" המצבה במיפוי שלו (מופיע בספר) ומציין כי קיימת אפשרות למידע נוסף ברשותו.
עבודתו רבת השנים של מר Wiesław Paszkowski ראויה להערכה רבה ומהווה תרומה יקרה מפז לתיעוד בית העלמין היהודי של צ'נסטוחובה. במסגרת שיתוף הפעולה איתו, אנו הסתייענו במאגר המידע שלו לתיקון והשלמת פרטים חסרים בתיעוד שלנו ועל כך אנו מודים לו מאד.
בכל מקרה בו מופיע מספר מזהה שלו ניתן לברר איתו באם קיים מידע נוסף במייל oddc@o2.pl או עם אלון גולדמן במייל czestochowajewsinisrael@gmail.com

במסגרת עבודתו, מר פשקובסקי כתב מאמרים על קברי האחים בבית העלמין, מאמרים שתורגמו לאנגלית על ידי מר אנדרו רייכר ולעברית על ידי מר אלון גולדמן. מאמרים אלה ניתן למצוא בקישור הזה (או תחת הלשונית "גלריות / קברי אחים").

ברצוננו להודות להיסטוריון מר וויסלאו פשקובסקי, חבר אמיתי, על שחלק איתנו את הידע הרב שלו על ההיסטוריה של יהודי צ'נסטוחובה ובית העלמין היהודי, על שיתוף הפעולה רב השנים – תודה חבר יקר !

מצבות סימבוליות – חלק מהמצבות שנמצאו הן מצבות סימבוליות שנבנו לאחר המלחמה על ידי בני משפחה שעברו את התופת בגיטו, בהאסאג, במחנות הריכוז או במיסתורים וחזרו לצ'נסטוחובה, על מצבות אלו הונצחו שמות בני משפחותיהם שנספו בשואה.

ניתן לבצע חיפוש בעברית / אנגלית לפי שם פרטי, שם משפחה או מספר מצבה.

חלקה 19

בחלקה זאת נמצאת רשימת מצבות שנמצאו במיפוי שעשה ההיסטוריון פשקובסקי ומופיעות בספר שלו ולא נמצאו במיפוי שבוצע על ידי הגדעונים. את מיקומן ניתן לאתר על פי המספר המזהה שלו והמפה שנמצאת בספר.

חלקה 20 – בשלבי ביצוע

רשומות בית העלמין לא שרדו את השואה ואין בנמצא רשימה מלאה של כל הנפטרים שנקברו בבית העלמין מאז פתיחתו לקבורה בשנת 1800. בעבודת המיפוי מצאנו קברים רבים בהם חסרה המצבה ולא התאפשר לנו לזהות מי קבור במקום. ביוזמת אלון גולדמן, יו"ר ארגון יוצאי צ'נסטוחובה בישראל, בחלקה זו תועדו שמות של אנשים שנפטרו בצ'נסטוחובה ולא נמצאה מצבה על שמם ומקום קבורתם אינו ידוע. התיעוד התבצע לפי מודעת אבל על פטירתם שפורסמה באחד העיתונים המקומיים בצ'נסטוחובה. בחלק מהמקרים אין מידע על מועד הפטירה המדויק והתאריך הינו תאריך פרסום המודעה בעיתון. למספר המצבה אין משמעות מבחינת מיקום והוא ניתן לצרכים מנהלתיים בלבד. בעתיד נעשה מאמץ להשלים פרטי מידע חסרים על הנפטר.

ברצוננו להודות למר אלון גולדמן, יו"ר ארגון יוצאי צ'נסטוחובה בישראל, בו מצאנו שותף אמת לפעילות המאתגרת שלנו בבית העלמין היהודי בצ'נסטוחובה, על עזרתו רבת השנים בגיוס המשאבים שאפשרו לנו  לבצע את העבודה, על תמיכתו לאורך כל השנים ועל עבודתו המאומצת לשיפור המידע ואינטגרציה בין בסיסי המידע.

פניה למנהלי האתר – אם יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה שברצונכם להוסיף, אם מצאתם טעות או יש ברשותכם מידע אחר לגבי המצבה,  ניתן לפנות ולעדכן אותנו ישירות באמצעות הקישור שבסוף דף המצבה. 

למעבר לחיפוש לחץ כאן.