site
		stats

Search Graves - Czestochowa

<<< New Search

Lot 1 / Row 7

Click a name to see the full grave details.

Tombstone ID First Name Father's Name Spouse's Name Last Name
1701.1 זאב וואלף יצחק דוב שניטצער
1701.2 יעקב שלמה
1702.1 מענדיל כתריאל
1702.2 משה אהרון בראניאטאווסקי
1703.1 שרה יוחנן משה אפנהיים
1703.2 ריזל פרידל ענדער
1704 יוסף מרדכי שיף
1704.1 רחל מרים שלמה זלמן
1704.2 מרים מנחם מענדיל
1705 מרדכי חיים זלמן גאלד
1705.1 פריידל דוב בער היימאן
1705.2 שיינדיל מענדיל פרידמאן
1706 יהודא ליב מרדכי
1707 שלמה יהודא ליב שטענצל
1707.1 רחל זאב וואלף הלוי
1707.2 זיסל יוסף לאנדוי
1708 נחמיה חיים הלוי לאנדא
1708.1 רחל אהרן ישכר בער הכהן ברמן
1708.2 נחמן ישכר בער
1709 יעקב אליהו שמואל זיינוול
1709.1 פיגל
1709.2 צבי הירש אליהו
1710 נתן קרונן משה הלוי גאלד
1710.1 משה טנאננענבוים
1710.2 גרשון
1711 אליקום יוסף יוזפא זעלטען
1711.1 מענדיל מרדכי הכהן
1711.2 צבי הירש משה
1712 אברהם שמואל בוכנער
1712.1 יוסף הלוי דוד לנדא
1713 אברהם שטערין
1713.2 חייה מאיר
1714.1 משה אברהם מייזעלס
1714.2 חיה שרה יעקב הכהן
1715 שרה רבקה סיני צבי הירש פאנסקי
1715.2 יוסף הירש שבתי
1716 בילא יהודא ליב רויזענוואלד
1716.1 ריקל משה
1716.2 משולם משה
1717 אסתר זכריה מענדיל
1717.1 ריזל פריימאן? משה אהרן לנדא
1717.2 פיגל חיים משולם פאזנאנסקי
1717.3 ריזל? ישעיה היימאן
1717.4 קראסע יצחק אייזיק בראקמאנן ישעיה זאכס
1718 מחלה כרעשיל יעקב הלוי זארסקי
1718.1 דוב בער חיים משה סגל הייטמאן
1719 סיני ברעשעל
1719.2 משולם גרונם הכהן
1719.3 צבי הירש
1720 דוב בער מאיר מייזל
1720.2 שמואל זנוויל נפתלי ציצערמאן
1721 זיסקינד שילם פאזנאנסקי
1722 דוד אליעזר משה בריש
1724 צבי הירש אברהם גורסקי
1725 רבקה יעקב מענדיל זילבערשטיין
1726 פיגל יהודא לייב ליקערניק יצחק איציק וויענער
1727 חיה רבקה גינסבערג חיים פיכטעהאלין
1727.1 פייגל דוד הלוי לאנדוא מרדכי הכהן
1728 רחל דוד הלוי לאנדא משה יחיאל הכהן
1728.1 גיטל חיים משה סגל לנדא
1729 שמואל ישעיהו זאכס
1729.1 דוד הלוי לנדא
1730 יצחק אליהו פריימאן
1731.1 מאיר אברהם מייזעלס
1732 חנוך זונדל שלום פראפארט
1733 שלום חנוך זונדל פראפארט
1733.1 יטה בנימין
1733.1 חנקע לאה חנוך זונדיל
1734 משה יהודא ליב הכהן
1735 נפתלי הירץ יהודא ליב הכהן
1736 הענדל יוסף הכהן
1736.1 יצחק איצק נחום הלוי פייגענבלאט
1737 מרדכי נפתלי הירץ הכהן
1738 אשר ענשיל עוזר קרייצבערג
1738.1 קראסע יצחק אייזק בראקמאנן ישעיה זאכס
1739 האנדיל עוזר קרייצבערג יהודא ליב שפיגעל
1740 יהודא ליב צבי יחיאל שפיגעל
1740.1 פעסא צבי פאיאנס דוב וייזל
1741.1 פיגיל אליעזר קעמפנער אליהו פענלאר?
All rows in the same lot >>>