site
		stats

Search Graves - Czestochowa

<<< New Search

Lot 15 / Row 6

Click a name to see the full grave details.

Tombstone ID First Name Father's Name Spouse's Name Last Name
15602 חנה רייזל נחום אברהם טשארני
15604 חנה טענצער
15607 רות בלאכמאן מאשקאוויטץ
15607.1 אלכסנדר סטראנגן
15608 פעסא שמואל טשארני
15612 שמעון עקיבא
15614 שלמה ידידיה יוסף הלוי שעפטער
15618 אליהו יצחק האסקעל
15620 חנוך יצחק ישראל קעמפנער
15622 חיה שרה יהודא יעקב צבי הלוי שערער
15623.1 איידיל שרה צבי הירש יצחק מנחם רלוואנאגע
15624 ראכל שלמה ווארגאן
15625 לאה מאיר יהודא אראנאוויטץ
15627 מלכה שיינדיל בנימין בינם נתן נטע וויינריט
15628 מנוחה ניחה חיים חיים דוד ראזענצווייג
15629 שרה רבקה הוינאצקי
15630 מרים יוכבד ישראל יצחק דוד עקשטיין
15631 חייה שרה יעקב משה אהרון פוקס
15632 רייזל ישראל יהודא אברהם ניימאן
15633 איידיל אברהם חנן שייעוויטץ
15634 שבע זאב וואלף מנחם מאנעק טשארנע
15635 זאב יעקב שערער
15636 פריידא צביה זיסמאן אהרן הכהן פירבערג
15636.1 חוה שלמה זלמן שמואל פעלטע
15638 שרה יהושע ראטשילד משה קארמאן
15639 גיטל אברהם ברוך אברהם נתן בלייווייס
15641 רחל מאירציק
15642 ריינדיל נחום נתן וואקסמאן
15643 יוטא אברהם משה דעמבא
All rows in the same lot >>>