site
		stats

Search Graves - Czestochowa

<<< New Search

Lot 16 / Row 7

Click a name to see the full grave details.

Tombstone ID First Name Father's Name Spouse's Name Last Name
16701 גיטל באשע אהרן וולאדאווסקי
16702 חוה מאיר גאלדבערג
16704 מרים נעלא אליהו סקאווראנעק
16705 מלכה חנוך העניך זעלינסקי
16709 שרה מרים מאיר קנאבלער
16710 פייגיל חנוך העניך
16711 אלטא יוסף יאקאבאוויטץ
16715 אנדזיה ראטנער
16718 משה שלמה מנחם מענדיל ווייס
16719 יצחק לייזער פייביש בער וויגאדזקי
16720 יעקב יצחק הלוי לעווי
16722 מרדכי יוסף יעקב בונם שפארן
16723 ברוך מרדכי צבי דוד פישלעוויטץ
16724 מאיר אליקום הארנשטיין
16726 יצחק יעקב אברהם זאמממערשטיין
16727 אהרן מיכאל ווילהעלם
16728 שמואל יצחק מאשקאוויטץ
16730 חיים דוב בער ווייספעלנער
16731 בענדיט אברהם וינדל וואלדאמסקי
16734 ישראל מאיר בירך ברוך הכהן ליבראוויטץ
16735 יוסף יעקב קאמעסקי
16737 חיים נח ריכטער
16738 עוזר בנימין אליעזר ראנקעוויטץ
16738.1 חננדיל משה אייבעשיטץ
16741 אלטע ברכה זלמן יוסף גרשון זיידבערג
16741.1 חיה יהודא שמחה זאמבער
16747 צירל שרגא פייביל אליהו עהרליך
16748 בריינדל אריה יעקב צימבערקנאפף
16749 רחל לאה מרדכי שליפקע
16750 שרה מרים ישעיהו יחזקאל יעקב זאב באהם
16751 גאלדא לאה משה ישראל קאלאצינסקי
16752 פריידל זאב מרדכי יאקאבאוויטץ
16753 חנה רחל אליהו אהרן עמנואל ליבערמאן
16754 חיה אהרון
16755 אהרן דוב יוסף עמנואל גליקסמאן
16756 בלימא
16757 שיינדל שלמה אליהו יאקובאוויטץ
16758 נאכע שמואל נתן שלמה לעטקאוויטץ
16759 צפורה יואל זאב? פנחס? קוסא
16760 מאיר ישראל אלטמאן
16761 ליבא יהודא לייב שלמה קרזעפצקי
16762 חנה שיינדל יחזקאל ברוך הכהן אייזנער
16763 מלכה הינדא יצחק בינם הכהן יחיאל ישראל הכהן כץ
16764 דאברע ישעיהו מנחם מענדל שפרינגער
16765 גיטל אברהם יונה רענגשאוויטץ
16766 רבקה דוב בעריל דוד רזיאלאשינסקי
16767 דוד? דזיענדזיא?
16768 שרה יהודא ליב אלעזר ווארשאווסקי
All rows in the same lot >>>