site
		stats

Search Graves - Czestochowa

<<< New Search

Lot 16 / Row 8

Click a name to see the full grave details.

Tombstone ID First Name Father's Name Spouse's Name Last Name
16801 ציפרא יעקב יצחק בארגמאן
16802 מאליא? שלמה זלמן יהודא לייב לעווקאוויטץ
16803 רחמה שמחה אלעזר בימקע
16804 בלימה רבקה אליעזר זאב וואלף טרעמבאצקי
16805 שרה משה קאטשיינער
16806 שרה יחיאל יצחק שידעלמאוץ
16807 זיסקינד בערקאוויטץ
16808 הירש פייגלאוויטץ
16808 שרה פייגלאוויטץ
16808 בראניסלאוו פייגלאוויטץ
16808 ג'וליאון בראניסלאוו פייגלאוויטץ
16808 דוד זיסער
16809 אברהם צבי יצחק יהודא וואלסקי
16810 מענדל ראטבארט
16811 שלמה שמחה שאכער
16811.1 מרדכי
16812 מנחם מענדיל יחיאל הכהן שטייניץ
16813 אשר עזיל דוד נחמן ווינדמאן
16814 ישראל משה אהרן קעסלער
16815 שלום יצחק זקן הלוי גליקסמאן
16816 שמואל יוסף יצחק איצק הכהן שקלארש
16817 חנינא מרדכי שלמה ליבנאטט
16818 עמנואל שלמה שטענצער
16818.1 שרגא פייביל יצחק ראזינפעלד
16819 יהודא ליב ישראל לעווקאוויטץ
16820 אברהם יששכר משה וואלמאן
16821 ישראל אלעזר יוסף קופערמינטץ
16822 יהודא ישראל יצחק אסטראווסקי
16823 יוסף שרגא דוד מידלארז
16824 יוסף אברהם הלוי באנד
16825 מנחם מענדל שלמה אלטמאן
16826 אברהם יהודא ליב גראססמאן
16827 שלמה אברהם הכהן טעקעלע
16828 דבורה יעקב יצחק אברהם חיים ראזענבערג
16829 חיה משה אהרן דוד מאיר געלבהויער
16830 אסתר אריה ליב שלמה שיעערט
16831 רייזל צבי זאב וויעווראווסקי מנחם מאנס הימעלמאן
16832 פריידא חיה אברהם צבי יוסף אריה בעססער
16833 אסתר רחל אברהם משה יהודה רעשעלבאך
16834 רויזא פייגל אלטר אברהם יהודה הכהן רלוגאנאגע
16835 מלכה מאיר
16836 ראכיל שמואל זינוויל שלמה קוטנער
16837 ראדע אלעזר יוסף בוטניר
16838 זקנת ישראל
16839 לאה ביילא שמואל גרשון חיים?
All rows in the same lot >>>