site
		stats

Search Graves - Czestochowa

<<< New Search

Lot 5 / Row 7

Click a name to see the full grave details.

Tombstone ID First Name Father's Name Spouse's Name Last Name
5701 מלכה אליעזר אפריים גליקסמאן
5702 אסתר צבי הירש פריעדמאן נפתלי לאנגנער
5703 מאשע שלמה ערליך
5704 חנה שלום אפריים מרדכי קירשטנביום
5705 פריידא מרדכי משה וואלמאן
5706 רבקה מרדכי ישראל (הלוי??) גוואנדי?
5707 שיינדל גיטל שמואל הכהן סראוונע
5708 שרה דבורה צבי הירש משה יעלין
5709 חיה זאב וואלף קארפיעל
5710 אסתר צבי הירש טריינקטאב מאיר מעייר
5711 פרימעט ישעיהו אשר זאב ועלקאוויץ
5712 צירל יעקב מנחם צבי הירש רומיאני
5713 אסתר יעקב הכהן יהודא ליביש שפיצער
5714 שמשון ישכר שלמה זלמן בערמאן
5715 ישראל צבי נתן נטע גאלד
5716 משה אליעזר ברוין
5717 חיים דוד אריה ליבוש גרינשטיין
5718 דוב בער צבי הירש שצעקאץ
5718.1 יצחק שרגא יהודה דאווידאוויטץ
5719 יונה שלום הלוי בלום
5719.1 משה פייוול פנחס זעליג צודעק
5720 זאב וואלף מרדכי שייע
5721 שלום מאיר פרועראווסקי
5721.1 שלום לוי יצחק סירעמצוג
5722 משה יצחק אייזק ניימאן
5722.1 משה יעקב ליביצקי
5723 שרגא פייוויל יהודה משה סאגדיינסקי
5723 יצחק איטשא ראובן ציבולסקי
5723 בילא יונה ציבולסקי
5724 אברהם יהודה ליב
5725 אהרן יצחק אריה הכהן בראט
5726 יעקב יצחק מארקאוויץ
5727 צבי הירש יעקב גדליה קראק
5730 ליפמן יוסף יצחק נירענבערג
5731 יעקב ראובן הלוי קאניגסבערג
5732 יוסף זאב וולף ויינברג
5733 יעקב אברהם יצחק וויערזביצקי
5736 חנה יהושע חיים זעליג אברהמאוויטץ
5737 שרה יעקב אברהם יעקב קאזושניק
5738 רזיאלאשינסקי
5741 יצחק דוד אריה ליבל אלטמן
5744 ישעיה ישראל פישל הלוי האראווויץ
All rows in the same lot >>>