site
		stats

Search Graves - Czestochowa

<<< New Search

Lot 8 / Row 1

Click a name to see the full grave details.

Tombstone ID First Name Father's Name Spouse's Name Last Name
8101 גרשון מאנאוויטש
8101 מארושע מאנאוויטש
8102
8103 גוסטאב זילבערשטאק
8104 יוסף פראשקעוויטץ
8105 דוד קופער
8107 יצחק אלטמאנן
8108
8117 נחום דוד צבי אש
8118
8119 ליל אבראמאוויטץ
8120 דריאנט?
8121 ארנאלד רוטבארד
8122 לולא ריימאן
8123 ססיליה דיקמאנאב
8125 בילא דיאמאנט
8126 משה זילבערבערג
8126 רבקה גלאנץ
8126 מענדיל פישלעוויץ
8126 סומעק אבראמאוויטץ
8126 הענריק פאטאשעוויץ
8126 העניעק פייסאק
8126 העניעק טענצער
8126 פאלה שעקאץ
8126 דאסיה שעקאץ
8126 משה ראזענבערג
8126 הירש פריימאן
8126 רבקה פריימאן
8126 משה לובלינג
8126 יעקב ראזין
8126 אסתר ראזין
8126 מענדיל אש
8126 מאכיל בירענצווייג
8126 הדסה בירענצווייג
8126 פישל בלומענקראנץ
8126 נתן ראזענשטיין
8126 משה לעווענשטיין
8126 בעריק קאלקע
8126 יוסף קאלקע
8126 קאפיל ליכטער
8126 זעליג ברוזקע
8126 ליפמאן ברוזקע
8126 מרדכי ברוזקע
8126 חיים קושניר
8126 מענדיל ווילינגער
8126 לייב טענבאום
8126 עוזר בלעכשטיין
8126 בילא בראהם
8126 לולק ישראל בלאנק
8126 משה בערקנשטאדט
8126 רייזל בערקנשטאדט
8126 עקשטין
8126 משה פייגענבלאט
8126 יהודה גליקשטיין
8126 לוטיק גליקשטיין
8126 גאלדבערג
8126 היפק היימאן
8126 פאלה הירש
8126 האפטקע
8126 שימסיה יאקובאוויץ
8126 וולאדעק קאפלינסקי
8126 יאסעק קאנטאר
8126 אברהם קאפלאן
8126 יאדזיה מאס
8126 קובא ריפשטיין
8126 מאריסיה ראזענצוויג
8126 יצחק ליב ראזענפעלד
8126 איזדור ישראל רזאנסקי
8126 משה ראדאל
8126 ראדאשקי
8126 פינק פנחס שאמשאנאוויץ
8126 וויגדור אביגדור שידלהאוס
8126 לייזער אליעזר זידלאווסקי
8126 דוד סילצער
8126 שטול
8126 יואכים שיין
8126 פערל שיין
8126 משה טומאכער
8126 טרעמאצצקי
8126 אדם וואלבערג
8126 יצחק ווינדמאן
8126 לוניה וואידזלאווסקא
8126 מיכל מיכאל ווייסקאפף
8126 מייטעק וויינטראוב
8126 ווירניק
8126 וויגודזקי
8126 זוקן יצחק זארנאווצקי
8126 בילא זבראווסקא
8126 אברהם זיידע
8126 דוב געווערצמאן
8126 אברהם יצחק גאלדמינץ
8126 ציפורה גאלדמינץ
8126 נתן גאלדמינץ
8126 גניה גאלדמינץ
8126 לולק ישראל גאלדמינץ
8126 אידסה האראנציק
8126 הענוך האראנציק
8126 גרונום קראוז
8126 טעלצע קראוז
8126 וואלף אהרן קראוז
8126 חנה קראוז
8126 דנה קראוז
8126 יעקב קראוז
8126 קובה ווייכמאן
8126 שמואל קראקאער
8126 איסכה קראקאער
8126 רוזקע קראקאער
8126 גיטל קראקאער
8126 זיסקינד קראקאער
8126 פראדל קראקאער
8126 וואלף אהרן קראקאער
8126 אברהם יוסף קראקאער
8126 יאסיק קראקאער
8126 סאלא קראקאער
8126 אלי קאניעצפאלסקא
8126 גיטל קאניעצפאלסקא
8126 שמואל ניימיראווסקי
8126 באלא וויימאן
8126 הענריק וואכטעל
8126 חנה ברענער
8126 חיים ברענער
8126 מחציה ברענער
8126 נעלי ברענער
8126 באסיה בערלינער
8126 יצחק הערצקע בערלינער
8126 נתן בערלינער
8126 לייב דאנסקי
8126 ליבה דאנסקע
8126 דבורה דאנסקע
8126 שרה דאנסקע
8126 פישל אברהם קאנטאר
8126 לייבוש פראנק
8126 אלה פראנק
8126 אולס פראנק
8127 געלער
8128 דניאלה בראזוסקי זאלאוויטץ
8128 צירל זאלאוויטץ
8128 יעקב זאלאוויטץ
8129 שמואל גראדאן
8129 שרה גראדאן
8129 אריה גראדאן
8129 תמר גראדאן
8129 פייגא גראדאן
8129 יעקב גראדאן
8129 דוב בער גראדאן
8129 משה גראדאן
8129 רומאן גראדאן
8138 חיים סגל
8139 משה לעדערמאן
8140 רוזא קולין
8140 איזגורא קולין
8140 מיצא קולין
8140 שרי אוגזיאלושימקיטש קולין
8141 משה ליטווין
8141 יעקב ליטווין
8141 דידעק לעווקאוויטץ
8141 מענדל לייזער
8141 שטען מאנטאג
8141 מיכאל לעוויק
8141 שמואל רוזן
8141 אבי רוזן
8141 זעלקאוויטץ
8141 בער זעליגמאן
8141 בערל ליאן פראנקען
8144 מאניעק פלאמענבאום
8144 אלעק הערשענברג
8144 יאנעק קראוזר
8144 העניעק ריכטער
8144 יערזיק רוזנבלאט
8144 שלאמעק שיין
8145 נתן דזיאלאשינסקי
8145 יציע דזיאלאשינסקי
8146 לוי יצחק ווארגאן
8146 בלימה פייגלה ווארגאן
8146 חנה ווארגאן וועקסלער
8146 מאיר וועקסלער
8146 פריידלה ווארגאן
8146 רבקה ווארגאן
8147 רבקה טטרקה
8147 פריידה טטרקה גרוסמן
8147 יוסף גרוסמן
8147 אלחנן טטרקה
8147 חנה טטרקה
8147 יונה טטרקה
8147 יונה טטרקה
8149 לייזער חלופאק
8149 איגוסיה חלופאק
8149 אברהם יצחק סלאביאק
8149 מלכה סלאביאק
8149 דינציה סלאביאק
8149 שלמה דוד סלאביאק
8150
8151 אירינה אולעסמורצאבה האראוויץ
8153 פעליקס גראניק
8153 חוה גולדבערג גראניק
All rows in the same lot >>>