site
		stats

Search Graves - Czestochowa

<<< New Search

Lot 13 / Row 4

Click a name to see the full grave details.

Tombstone ID First Name Father's Name Spouse's Name Last Name
13401 פייערטאג
13403 הענע ישראל משה יעקב פריש
13404 רחל משה יחיאל הכהן מנחם מענדל הלוי נייפעלד
13406 פייגל יצחק דוד ראטשטיין
13407 שרה פייגל חיים אליעזר דוד יעקב מאנאוויטץ
13408 שרה בלימא יהושע מתתיהו לעדערמאן
13409 פייגל חנה ישעיהו יהודה אלימלך וויערניק
13410 חנה יוסף יהודה לייב קראקויער
13411 יוטקא צבי מרדכי הכהן פלאכטע
13412 הענדל יעקב הכהן יששכר? אשר?
13413 בילא רחל טוביה הלוי אברהם שמואל יאקובאוויטש
13414 פייגל חיים יהודא הכהן דניאל פייגע
13415 עללא יוכבד נתן יהודה ישעיהו עמנואל הכהן שנייבער
13416 טובה שווארץ
13417 שרה יצחק אייזיק מאיר אברהם אבא לאנצמאן
13418 מרים אבא מיכאל יוסף שאכמאן
13419 שרה יצחק געציל בליטץ
13420 אנשיל יצחק אייזיק טשארנא
13421 פריידיל דוד מאיר הלוי מאיר פרזעראווסקי
13422 ראדיע שלום שבנא פנחס רינדזינסקי
13423 ביילא רבקה משה אנגליק בוכשרייבער
13424 סימע דוב בער משה אלעזר סמאלארטציק
13425 סימה איסר הלוי שמשון אנגליק
13426 שרה ישעיהו חיים יצחק הכהן בערקאוויטץ
13427 משה אליעזר
13428 פראדיל יוסף שמואל
13429 ריקלה שלמה שלמה ווינשטוק
13430 לאה זאב וואלף קנובלער חיים אליעזר וועלטמאן
13431 רחל לאה ליבער הלוי אברהם משה שפאלטץ
All rows in the same lot >>>